2010. december 29., szerda

Karinthy: A bűvös szék

Balról jobbra: Kovács Imola, Elekes Cristoffer, Dénes Botond Csaba,
Árkosi Noémi, Dénes Norbert, Dénes Rita, Újvárosi Katalin,
ifj. Brók Árpád, Barta Klaudia, Ballok Mihály.

2010. december 24., péntek

Főpásztori jókívánság

Elmentek tehát sietve,
és megtalálták Máriát és Józsefet,
valamint a kisgyermeket, aki jászolban feküdt. (Lk2,16.)

2010. december 23., csütörtök

Karácsonyi énekporka havak esedeznek de ho reme roma
tisztaságot hullajtanak emberre asszonyra
békességet fehérít ránk Holle anyó tánca
ahány pehely annyi áldás szálljon erre' házra

haj regö régi törvény haj regö rejtem
haj regö régi törvény haj haj regö rejtem

ház asszonya áldott legyen de ho reme roma
karjaiba' pólyát tartson innen egy év múlva
arcán is csak öröm legyen soha ne a bánat
ahány mosoly annyi áldás szálljon erre' házra

haj regö régi törvény haj regö rejtem
haj regö régi törvény haj haj regö rejtem

férfi kézben erő legyen de ho reme roma
szívét gonosznak hatalma soha meg ne rontsa
jóakarattal és hittel szólaljon a szája
ahány szép szó annyi áldás szálljon erre' házra

haj regö régi törvény haj regö rejtem
haj regö régi törvény haj haj regö rejtem

járjon előttünk a csillag de ho reme roma
testünkben vérünkben szűnjön meg a harag
békesség és bölcsesség szülessen a földnek
dicsőség a magasságban érte az Istennek

haj regö régi törvény haj regö rejtem
haj regö régi törvény haj haj regö rejtem
haj haj

S.

Szeretettel kívánunk mindenkinek Istentől áldott ünnepeket.
derzsipapék

Advent 26. napjára

"Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ!" 
(Jn 8,7b)

2010. december 22., szerda

Advent 25. napjára"Vigyázz értem,  Úristen
És légy gyámol ügyemben.
Segélj meg s örömet
Gerjessz én szívemben.
Óh én édes Istenem."
          (UÉ 193)


2010. december 21., kedd

2010. december 20., hétfő

Advent 23. napjára

Csilingelnek az angyalkák
Sok kis angyal csilingel,
Itt van a karácsony.
Ők hozták a fenyőfánkat,
Fehér angyalszárnyon.
Felkapták a levegőbe,
Felszálltak az égbe,
Kecses angyal szárnyukat,
Száz csillag kísérte.
Odafent a hófelhők fölött,
Öltöztették fánkat,
Raktak rá sok tarka díszt,
Gyertyát is vagy százat.
Csillagszórót aggattak rá
Csillogjon a szép fánk
Csilingelő csengőszóval
Szálltak vele hozzánk.

2010. december 19., vasárnap

A negyedik gyertyagyújtásra


"Lesznek, akik majd kinevetnek.
Ti ne hallgassatok azokra. (...)

Ti jók vagytok mindannyian,
Miért csinálnátok hát a rosszat?"
(Ajánlom olvasásra a teljes verset - József Attila: Tanítások)

Advent 21. napjára

 "Most már tudom őt mindenképpen,
minden dolgában tetten értem.
S tudom is, miért szeret engem -
tetten értem az én szívemben."
       (József Attila)2010. december 18., szombat

A menedzser Bibliája

Egy jó nevű EEM szakembertől kaptam ajándékba a könyvet. A bookline.com így ajánlja a könyvet: "A könyv tíz fejezetben, több mint kétszáz bibliai idézettel kívánja bizonyítani, hogy a Szentírás kihagyhatatlan és kifogyhatatlan tananyag egy mai menedzser számára. A fejezetek olyan fontos menedzsmenttanokat érintenek, mint az értékkövetés, a vállalti stratégia kialakítása, a vezetés- és döntéselmélet, a személyzeti munka, a kommunikáció, a válallati és üzleti etika, az üzlet és a politika kapcsolata. A szerző húsz éves vállalat-vezetői tapasztalataira támaszkodva olvastatja és hozza közelebb hozzánk a könyvek könyvét."

2010. december 16., csütörtök

Advent 20. napjára
"Tiéd a halál, tiéd az élet,
Ura vagy minden nagynak, csekélynek,
Sietek hozzád az ima szárnyán,
Atyám fogadd el gyermeki hálám.!
             (UÉ 64/2)

Advent 19. napjára

Pál apostol


"Téged dicsérlek, én Uram, Isten
A te szent műved idelenn minden,
Idelenn, ott fenn, amerre látok,
Harmatcsepp, porszem, napok, világok.
                     (UÉ 64)

2010. december 15., szerda

Advent 18. napjára

Én tükre vagyok minden mosolynak,
én azért élek, hogy visszamosolyogjak,
virágra, lepkére, bokorra, rengetegre,
farkasra, bárányra, szivárványra, fergetegre,
fényre, holdra, csillagokra, szegényekre, gazdagokra, / szenvedésre, vidámságra, jó napokra, rossz napokra,/rózsafára, keresztfára, visszamosolyogjak mindenre, /                                                                    visszamosolyogjak az Istenre.
  (Mécs László: A gyermek játszani akart, részlet)

2010. december 14., kedd

Advent 17. napjára


Gyermekednek szája dicsér téged, Isten
Imádat és hála kél e zsenge szívben,
Hallgasd meg nyelvemnek gyönge rebegését,
Érező szívemnek Teérted verését!
(UÉ 308)


Advent 16. napjára


"Régi ironikus mondás, de ma is igaz: miközben az ember véres háborúra készül, fennhangon és ékesszólóan élteti a békét. Ez a következetlenség nem a huszadik század találmánya, mégis, ez a század látta e jelenség legszembetűnőbb példáit. Még soha nem ecsetelte az ember a világharmónia iránti vágyát ily meggyőzően, miközben tömegpusztító fegyverek soha nem látott garmadáját halmozta fel. A második világháborút – ahogy tudatták velünk – azért vívtuk, hogy ne legyen több háború. Az atombombát ugyanezen oknál fogva fejlesztettük ki."  Alan Moore

2010. december 12., vasárnap

A harmadik gyetyagyújtásraA földön még nem volt soha senki, s nem is lesz soha senki, aki olyan mélyre süllyedt volna, hogy el ne érhesse Isten végtelen szeretete. 
(Michael Quist)

2010. december 11., szombat

Advent 14. napjára

A tegnap este Molnár Melinda segítségével immár egy harmadik adventi utat jártunk be, ahol segítségünkre volt a béke, a hit, a szeretet és a remény fénye. Letettük a békétlenséget, szembenéztünk hétköznapi életünk hitgyümölcseivel, majd Isten szeretetében elmerülve fogalmaztuk meg reménységeinket. És ha a karácsony az ajándékozásról szól, akkor hűek maradtunk ehhez: megajándékoztuk egymást a köszönettel. Az olyan köszönettel, amelyet lehet hogy soha nem mondanánk ki egymásnak. Most megtettük...

2010. december 10., péntek

Advent 13. napjára

"Olvasni nem azért érdemes, hogy műveltek, hanem hogy gazdagok legyünk, hogy egyetlen életünkben sok ezer életet leéljünk és megtapasztaljuk, milyen a bukás, a hatalom, a magány, a diadal, a születés, a halál, a hazátlanság és a szerelem, hányféle hit, rögeszme, félelem mozgathat egy embert, hogy leleplezzük hazugságainkat, fölfedezzük életünk értelmét, talán az Istent is... hogy egy nálunknál sokkal érettebb és tapasztaltabb lény világában járva rádöbbenjünk arra, amit lelkünk mélyén csak sejtettünk, de tudni nem mertünk: hogy halhatatlanok vagyunk" (Müller P: Titkos tanítások)

Advent 12. napjára


Közös adventi bibliaóra volt szerdán az egyházközség gyülekezeti termében. A bibliaórákat utcarészenként tartjuk, szerdán este pedig minden utcarész láthatta hogy a falu többi részéből kik vesznek részt ezeken az alkalmakon. Felemelő, lélekmelengető alkalom volt. Hála legyen a Fennvalónak!
A bibliaórán elhangzottak elolvashatók itt2010. december 7., kedd

Advent 11. napjára
"Ne küldd le még, Uram, ne küldd napod,
A számadással kész még nem vagyok.
Libbenti szárnyát künn az alkonyat,
Ne küldd el még, ne küldd a gondokat."
                 (UÉ 99/1)


Advent tizedik napjáraAz Úr adta, az Úr vette el. 
Áldott legyen az Úr neve!
         (Jób könyve)2010. december 6., hétfő

2010. december 5., vasárnap

A második gyertyagyújtásra


"Vágjátok az ösvényt, utat irtsatok,
Földet feltöretlen úgy ne hagyjatok,
Jön, jön, aki hozza üdvösségteket,
Tárjatok eléje tiszta szíveket."
         (UÉ, 150/3)


2010. december 3., péntek

Advent hetedik napjáraHa arcunk fényét pár könnycsepp kócolja,
Akkor szívünkben zuhatagok vannak,
De erősebbek vagyunk gyönge életünknél,
Mert a fűszálak sose csorbulnak ki,
Csak a kardok, tornyok és ölő igék,
Most mégis, megfáradván
Dicséreteddel keresünk új erőt
S enmagunk előtt is térdet hajtunk, mondván:
Szabadíts meg a gonosztól.
Akarom.
(József Attila: Imádság megfáradtaknak)
Advent hatodik napjáraMinden kis viaszgyertya megtanít arra, hogy egy kis melegért, fényért érdemes tövig égni, mert a kis dolgok fénye az, ami bevilágítja életünket.
                         Molnár Ferenc

2010. december 1., szerda

Advent negyedik napjáraSzeretlek, édes áldott jó Atyám,
Hitem megtart s erőssé tesz talán,
De üdvösségem egy, csak egy lehet:
A mindent pótló áldott szeretet.
            (UÉ, 150/3)

Advent harmadik napjára


"Itt nem szegeznek vallatást feléd,
Mit is hiszel, csak ezt: szeretsz-e még?
S bent rá szívedben bátran, boldogan
Fölzúg a kórus: Szeretlek, Uram!
           (UÉ, 150/2)

2010. november 29., hétfő

Advent második napjára
"Isten országa eljő, útban van,
És alkotmánya lesz a szeretet,
A szív parancsa s nem a hiszekegy.
E szent reménnyel lépj be boldogan "
(Unitárius Énekeskönyv, 150)2010. november 28., vasárnap

Ébresztő


Advent első vasárnapján este hallom, ahogyan az egykori lámpagyújtogató belekiáltja az estébe:„Kilencet ütött az óra, térjetek már nyugovóra.” A római gyülekezetnek írt levelet olvasom: „...fel kell ébrednetek az álomból...” (Rom 13, 11). Frissülő figyelemmel kezdem elölről olvasni 

Advent első napja

Kedves Olvasó!
Szeretettel meghívlak egy utazásra. Nem kell hozzá semmi más, csak napi fél óra, egy csendes sarok s ha szükségét érzed egy jegyzetfüzet. 
Minden nap -ha a jó Isten is megsegít - megosztok Veled egy bibliai részt. Olvasd el kétszer: egyszer szívvel, egyszer ésszel. Kérdezd meg a jó Istent, hogy mit üzen neked ezzel? És imádkozz - mondd el Neki, hogy miért érintett/nem érintett meg az épp olvasott szöveg, foglald össze mit tanultál meg belőle, mit tudnál hasznosítani az életedre, stb. Aztán hagyj időt a csendre is, mert olyankor jönnek a válaszok.
Kívánok Neked jó utazást és gazdagodást!  K.

2010. november 17., szerda

Idő?!

mindig ideges leszek ha valamire nem jut idő - kapkodok, átrendezek, sietek, stb
most? annyi mint a sár
két napja kiderült kétoldali tüdőgyulladásom van - szobafogság, ágy, szúrás reggel-délben-este
reámszakadt egy csomó idő - s most nem fog semmi
hihetetlen az emberi természet
legalább kipihenem magam
kipihenem magam?
K

2010. november 12., péntek

Vasárnapi iskolás kézikönyv

Az egyházkörökben a héten tartották a lelkészi értekezleteket, amelyeken Kata vasárnapi iskolás kézikönyvét és a lelkészi szerződések tervezetét mutatták be.


2010. november 7., vasárnap

Emberség

Novemberben többször jutnak eszembe azok a jó, igaz és meghitt emberek, akik valamikor részesei voltak életemnek. Meghitt volt közöttünk a viszony, mert jó embereknek és igazaknak ismertem meg őket. Mert embereknek ismertem meg őket. Mondom, így novemberben, többször eszembe jutnak ilyen emberek. S.

2010. november 3., szerda

A mai nap üzenete

Vannak pillanatok, amikor minden összedőlni látszik. Vannak napok, amikor az élet felfordul fenekestül. S amikor azt gondolnám, hogy teljesen magamra maradtam(unk), megérkezik a Válasz. Egy szó, egy kedves mosoly, egy kézfogás, egy kis történet erejéig. Ma ezt az üzenetet kaptam:

2010. november 2., kedd

Az istentisztelet célja

Nagyon sokszor és sokfelől hallom, hogy azért nem jár el templomba, mert nem szereti a papot, a kántort, a gondokot, a keblitanácsost, vagy mert olyan régi és nehéz sérelmet cipel magával, amiért nem tud belépni az imádságnak házába. Mert lelkész lévén ezzel a kérdéssel (is) gyötröm barátaimat, ismerőseimet. Nem egyszer tettem fel hát a kérdést, hogy mi is az istentisztelet célja?!


Hiszem, hogy az istentiszteleti rendünk válasz erre a kérdésre. Válasz rá a köszönéstől a kézfogásig: énekek – minden énekünk egy gyönyörű imádság; imádság – bizalom Istenben és elfogadása annak, hogy Tőle kérjük a legkisebbet s a legnagyobbat, illetve Neki is tartozunk hálával mindenért; prédikáció – Isten üzenete nekem ma: az emberi gyarlóságon, a pöszeségen, a kicsinyességen, mindenen túl, hisz ezzel is formálja életünket, mert cselekvésre buzdít; csendes ima – személyes kapcsolatot teremthetünk Istennel; áldás – elfogadása és esetenként továbbadása; adakozás – elfogadása annak, hogy minden, amim van, Tőle van.
A Biblia azt mondja, az istentisztelet célja és lényege Isten tisztelése. Te tiszteled-e Istent? Hogyan?
Nem csak lelkészekből áll az egyház és nem csak prédikációból az istentisztelet. Fontos a pásztor, mert ő legelteti a nyájat. De igaz a népi meglátás, miszerint: „bántsátok a pásztort, és szétszéled a nyáj!”
Voltak idők, amikor a papokat elvitték fogságba. Akkor harangozni sem volt szabad. De volt gyülekezet, amely ennek ellenére összesereglett, énekeltek és imádkoztak, és újra énekeltek, és úgy mentek haza: istentisztelet volt!
Vajon ha a következő vasárnapon nem érkezne meg a megszokott időben a lelkész, ti imádkoznátok-e? Énekelnétek-e? Akadna-e valaki, akinél lenne Biblia, amiből felolvassatok? Lenne-e istentisztelet nálatok?
Mi az istentisztelet célja? Együtt és nyilvánosan imádni Istent. Keresni a Vele való találkozást, készülni rá. Nem mással foglalkozni ez idő alatt, hanem egyedül Vele. Félretenni az emberit, és csak Rá figyelni. Így lesz istentisztelet az istentisztelet. Amennyiben nem így történik, igazzá válik Jézus mondása: „ez a nép csak ajkával tisztel engem, a szíve azonban távol van tőlem.”
Adjon Isten mindannyiunknak igaz és őszinte istentiszteleti alkalmakat!
K.  

2010. október 27., szerda

Brassóban élő székelyderzsiek találkozója

A rendkívüli eseményt 2010. október 24-én, a Brassói Unitárius Egyházközség szervezte.
Székelyderzsből 27-en  voltunk: mi, a gondnok, az asszonykórus, zenészek és a gyülekezetből tízen.
Az ünnepi esemény istentisztelettel kezdődött, 10:30-kor. Az érkezést 9-re terveztük, így 10-re sikerült is odaérni. Gyors öltözés, helyszíni felmérés, eszköztár beszerelése, énekeskönyvek előkészítése, elhelyezkedési próba... 10:29-re minden meglett. Harangoztak.
A találkozó ünnepi prédikációja (Sándor) a prédikációs blogunkon olvasható.
Az Asszonykórus (betegségek miatt elég foghíjason, de nagy lelkesedéssel) bemutatta Székelyderzs, ahol a történelem együtt él a faluval műsorának rövidített, templomosított változatát. Ahogy mondani szokták: szem nem maradt szárazon.

Az ünnepi esemény után a találkozó közebéddel folytatódott. A templomban megnyíltak, itt egészen egymásra találtak a szívek. Szavakban nehéz ecsetelni, inkább nézzetek néhány képet:
S te azt tudod-e?...
Marci János egyik közeli rokona Marci Rudi, a János klánétájával.
Kinek mondjam?
Emlékszel-e, az úgy volt...
Pénzel etetett klánéta
5 órakor elfújtuk: Haza is kéne már menni / vajon mit fognak gondolni.... S elindultunk. Mogyorósnál Bölönnek vettük az irányt. Apácán lezárták a hidat. Kitértünk Ürmös felé, s Köpecnél vissza Nagyajtára.  Ha már addig elmentünk, látni kellett egy vártemplomot, a egykori püspökünk Kriza János szülőfaluját. Megnéztük, s azzal irány Réka királynő legendás sírja mellett haza Derzsbe. S akik ott voltunk, ma is hálásak vagyunk a jó Istennek.
S.2010. október 26., kedd

Hogyan lesz lelkésze a gyülekezetnek?

Fenti címmel indítottam vitát két virtuális egyházi fórumon az unitpapon és a lelkészlistán. Mostantól a vita anyaga itt is olvasható.
A listákon csak feliratkozás után tudtok hozzászólni. Aki nem tagja egyiknek sem, az itt oszthatja meg gyülekezeti jövőképét.
A listák hozzászólásait itt is közlöm, az itteni kommenteket nem teszem fel a listára. A témában szavazni is lehet.
Tartsatok velem, szavazzatok és kommenteljetek!
A vitaindító levél alább olvasható...
Segítségnek az EUE alaptörvénye ITT.
S.

2010. október 25., hétfő

„A gyerekektől sokat tanultam”


Az Udvarhelyi Híradó- Hit-Vallás rovatának 4. születésnapi ünnepségére, frissen megjelent könyve bemutatására Molnár Melinda meghívta Katát is.  Előzetesben az alábbi ajánló jelent meg a rovatban. November 8-11 között a lelkészi értekezleteken lesz a "hivatalos" bemutató, akkor részletesebben írok róla. Ínycsiklandozónak olvassátok M.Melinda írását: 
meli3Újvárosi Katalin közel négy éve lelkész, tevékenysége összekapcsolja a vasárnapi iskolával és a gyermekekkel végzett pasztorációs alkalmakkal. Első időszakban a szükség hívta életre a gyűjteményt, hogy legyen segédanyag a vasárnapi iskolában folytatott tevékenységekhez „amely az oktatót valamilyen formában segítené, vagy egy keretet adna” – írja Újvárosi Katalin. Tapasztalatait leírta, rendszerbe foglalta, ezekből előbb szakdolgozat, majd kézikönyv állt össze. A négy évre tervezett segédanyag és szöveggyűjtemény azt a tapasztalatot tükrözi, hogy ennyi idő alatt annyira kicserélődnek a vasárnapi iskola növendékei, hogy nyugodtan elölről lehet kezdeni.
Az első év anyaga a gyökerek erősítését szolgálja. Honnan jöttek, népünk értékei, és hangsúlyos az ünnepeinek rendje is a segédanyagban. Minden hónapi anyag tartalmaz bibliai és énekajánlatot is.
A második év a Lélek világa címet viseli, ami a Tízparancsolatra és az Ószövetségre épül. A harmadik Jézus világa, főleg bibliai történetekre összpontosít. A negyedik év pedig az unitárius gyermek világára összpontosít: az öntudatot erősíti a szöveges és zenei kínálat, a kézműves tevékenységek sora is.
A kisgyermekek életkori sajátosságaihoz szabott versek, irodalmi szövegek és a kottázott énekek hasznos, mindennap használható kézikönyvét kaptuk Újvárosi Katalintól. Jó szívvel ajánlom szülőknek is.
Ma a Hit-Vallás születésnapi ünnepségén is beszerezhető a kiadvány, szerkesztője pedig dedikálja.
(molnár)
S.

2010. október 17., vasárnap

Egy nap tanulsága a barátságrólKislányom reggel sírni kezdett. Egyetlen nagy baj miatt gördültek le arcán a krokodilkönnyek: nem akart óvodába menni. Miért? Mert annyi gyermek van az óvodában, és ő nem tudja eldönteni, hogy ki a barátja. Mit válaszoljak? – gondolkodtam, míg ő szipogva ölelt át, és orrát belefúrta a nyakamba.

Egykori – mára fájó emlékké ködösült – nagy barátságaimat; mai barátkozásaimat és barátságaimat kevesebb idő alatt végiggondoltam, mint amennyi most a leírt szavak elolvasásához szükséges. De nem tudtam, mit válaszoljak. A sok jövő-menő emberből, akik körbeveszik, akikkel mindennapi kapcsolatban van, ki a barátja? Akit annak érez, aki mellette van, aki őszinte hozzá, aki a bajban is mellé áll, akinek a szíve tiszta... Leginkább az, akinek a szíve tiszta, és aki mellett az ő szíve is tiszta marad.

Óvoda után azzal fogadott a kapuban, hogy ebéd után jönnek játszani a barátnői. Késő délutánig várta őket. Minden mozgásra kinézett az ajtón. Kiállt a kapu elé, úgy várta őket. Szeretetteli, készülődős várakozását figyelve, mintha csak a kisherceg rókájának tanítását láttam volna megelevenedni: „Jobb lett volna, ha ugyanabban az időben jössz  mondta a róka.  Ha például délután négykor érkezel majd, én már háromkor elkezdek örülni. Minél előrébb halad az idő, annál boldogabb leszek. Négykor már tele leszek izgalommal és aggodalommal; fölfedezem, milyen drága kincs a boldogság. De ha csak úgy, akármikor jössz, sosem fogom tudni, hány órára öltöztessem díszbe a szívemet...”

Reggel még sírva kérdezte: ki a barátom? Felnőttesen így válaszoltam: akinek a szíve tiszta, és aki mellett a te szíved is tiszta marad.

Délutánra díszbe öltözött a szíve. Gyermekien ezzel válaszolt a kérdésre.

Ki a barátod? Aki díszbe öltözteti a szíved.
S.

Imádság favágás utánAdd Uram, hogy minden munkámnak
és minden elmondott imádságomnak
legyen legalább ennyi látszata.
Ámen.
S.

2010. október 12., kedd

30 éves találkozó


A hétvégén ünnepélyes keretek közt - jó almási szokás szerint - tudattuk a világgal, hogy 30 évesek lettünk. A 45 kortársból több mint fele tartotta fontosnak ezt a találkozót. Külön értékelem, hogy nem a külső hivalkodás, hanem a belső töltekezés állt a fő helyen - ez megláttatta velem, hogy van még érték, nem süllyedt le egészen a barátság és az összetartozás - számomra szent fogalma. Írom ezt azért, mert hétköznapjaimban egyre inkább a negatív töltet uralkodik. Az ilyen alkalmak mégis orromra koppintanak és kiemelik rövidlátásomat:)
Aki nem ismeri e szokást, röviden összefoglalom: a kortársak gyülekeznek a régi kántori lakon, majd együtt vonulnak be az imádságnak házába, ahol hálát és köszönetet mondanak a jó Istennek eddig megért és megélt pillanataikért, a helyi lelkész tolmácsolásában. A hálában és köszönetben osztoznak a szülők, nagyszülők, rokonok, barátok és ismerősök, akik az áhítat után a templom előtt virággal és jó szóval köszöntik szeretteiket. A közös fényképezkedés után pedig kezdetét veszi az emlékek felidézése, a jókedv és a mulatság. Íme néhány kép ízelítőül:
A templomban
A templom előtt-virágtengerben

Ráadás: Piroska barátnőm ezen a napon ünnepelte születésnapját! És még egy ráadás: kortársaink közül talált rá élete párjára:)

Ropjuk - van olyan szerencsés, aki reggelig is