2010. március 31., szerda

Az Erdélyi Unitárius Egyház püspökének húsvéti üzenete

HÚSVÉT: LÉLEK ÉS ÉLET
„Miközben ezekről beszélgettek, maga Jézus állt meg közöttük, és így köszöntötte őket: Békesség nektek!” Lk 24,36
A keresztény egyházak idén egy időben ünneplik húsvétot. Minden keresztény gyülekezet a maga hite és életfelfogása szerint csendesedik el, és erőt akar gyűjeni húsvét üzenetében. Ezen az ünnepen alkalmunk és lehetőségünk van elgondolkozni mindazok felett, amelyek bennünket összekötnek ebben a szétdaraboltságban. Hitem szerint ez nem lehet más, mint az Istentől kapott lélek, amelyet születésünktől halálunkig hordozunk. Életünkkel és cselekedeteinkkel pedig igazolnunk kell, hogy lélektől formáltattunk embernek. Jézus evangéliumi tanítása szerint Isten méltónak tartott bennünket, hogy az Ő lelkét hordozzuk. Emberi életünk értéke abban rejlik, hogy minden megnyilvánulásunkkal hogyan teszünk erről bizonyságot. Szavainkat és cselekedeteinket ez a lélek kell irányítsa.
Jézus azt tanítja, hogy „a Lélek az, aki életre kelt…, azok a beszédek, amelyeket én szóltam nektek, Lélek és élet”. (Jn 6,63) A bennünk lakozó isteni lélek által győzedelmeskedni tudunk minden bezártság felett, és képesek vagyunk az örökkévaló értékek szolgálatába állni: a jóság, igazság, szépség és a szeretet szolgálatába.
A hosszúra nyúlt fagyos tél világa után minden a tavasz melegére, fényére áhítozik. A bennünket körülölelő világ a megújuló élet himnuszát zengi, és azt szeretnénk, hogy lelkünkben is visszhangozzon ez a dal. Ilyen várakozások között érkezik meg húsvét biztató tanításával. A húsvéti angyalok üzenete erősödik fel bennünk, és nekünk szegezi a kérdést: Mit keresitek a holtak közt az élőt?
Az ünnepre készülve a nagyböjti hetekben fokozottabban él bennünk a tisztaság és fény utáni vágy. Emberi világunk összekuszálódott napjai sokszor elbizonytalanítanak, leszűkül látóhatárunk. Húsvét ünnepén emeld fel tekinteted és nézz körül: vedd észre, hogy minden élni akar! A bennünket körülölelő természet zengi a megújult Élet himnuszát. A húsvéti ünnep úgy igazi, hogyha a megújuló természet Istent dicsőítő himnuszába be tudsz kapcsolódni lelked, gondolatod és érzéseid tisztaságával! Ez bizonyítja, hogy Jézus és tanítása benned és általad él. Ha tele vagy szeretettel és árad belőled az isteni lélek jósága és békessége, akkor tudsz megállni Isten igazsága mellett. Életed lelki-szellemi megnyilvánulásaival bizonyítani tudod, hogy az örökélet részese és hordozója vagy a jézusi szeretet evangéliuma által. A benned élő és belőled kiáradó szeretet emel fel a születés és halál életünket meghatározó korlátai fölé. A szeretetben nincs kezdet és vég, nincs fent és lent. A szeretet maga Isten. Isten pedig az örökkévalóság. Jézus ezt tanította és életével ezt példázta. Így lett a mi szabadítónk és megváltónk.
Ez esztendő húsvéti ünnepén azért imádkozunk, hogy ebben a hitben megerősödjünk. Ez a hit töltsön el erővel mindennapi vergődéseink között. Ez a hit csendesítsen le háborgásainkban. Ez a hit láttassa meg velünk, hogy Isten örökkévaló világához tartozunk, és Jézus tanítása szerint a szeretet hordozói tudunk lenni. Húsvétkor ez a Jézus által felmutatott isteni szeretet győzedelmeskedett, mely erőt ad az Istenben bízni tudó embernek. Köszöntsük tehát egymást Jézus tanítása szerint: Békesség nektek!
Áldott húsvéti ünnepeket kívánok!
Bálint Benczédi Ferenc
unitárius püspök
Kolozsvár, 2010 Húsvétján

2010. március 28., vasárnap

2010. március 25., csütörtök

A durcás tél

Szökik a Tél, mi mást tehetne,
ha a Nap megveregette
már a vállát és a hátát,
aztán jeges kezét, lábát,
hogy menjen már, mire vár,
itt felejtette magát?
A naptár tavaszba fordul,
de a Tél, még egyet mordul:
„Ősz után, még visszajövök!
Fagyos mosollyal köszönök
s hozok neked ajándekot,
egy nagy csokor jégvirágot!”
De a Nap már nem vitázik,
friss hajtásokon hintázik,
búcsút int a durcás Télnek
s megágyaz sok veteménynek.
Pápai Ildikó

2010. március 19., péntek

Hiterősítő hét - Csütörtök


Orbán Fitori Dezső
1984-1987 között a Székelymuzsnai Unitárius Egyházközség lelkésze. 1987-2007 között Sepsikálnokon volt lelkész. 2008-tól a Gyepesi Unitárius Egyházközség lelkésze.

2010. március 17., szerda

Hiterősítő hét - Szerda

 


Barabás Áron
Marosvásárhelyi segédlelkészségét követően Homoródabásfalvára került lelkésznek. 32 éve az Abásfalvi Unitárius Egyházközség lelkésze. Anyai ágon székelymuzsnai származású.


Hiterősítő hét - Kedd

 
id. Kozma Albert 1970-1975 között a Székelymuzsnai Unitárius Egyházközség lelkésze volt. Jelenleg nyugalmazott lelkész. Muzsnát megelőzően Székelykálban- azt követően Recsenyéden-, utolsó állomáshelyként szülőfalujában Bölönben volt lelkész. Jelenleg nyugdíjas.

2010. március 15., hétfő

Hiterősítő hét - Hétfő
A hét első vendéglelkésze Katona Dénes, székelyudvarhelyi unitárius kórházlelkész, aki 26 évig volt lelkésze a Székelyderzsi Unitárius Egyházközségnek, 18 évig a Székelymuzsnai Unitárius Egyházközségnek.

Hevült-e a szívünk?

Emlékek a Fiatfalvi Unitárius Egyházközség imaheti istentiszteletéről

2010. március 11., csütörtök

1 hét története

A zsúfoltság miatt az elmúlt napok eseményeiről, történéseiről szinte laig tudtunk írni.
De azért igyekeztünk valamennyire anpirenden tartani a naplót. Mi is történt az elmúlt 1 hétben?

Március 6


Két álmunk is útnak indult. Régóta álmodjuk, hogy kellene egy néptánccsoport. Az utóbbi időben egy kicsit jobban ráálltunk a kérdésre. A szülők és gyermekek részéről is nagyon jó visszajelzés érkezett. Amikor a középiskolások megtudták, hogy a kicsiknek tanítás lesz, ők is elkezdtek szervezkedni. Így két csoportnak volt próbája egymás után. Az oktatást István Csaba - Székelyudvarhelyen élő székelyderzsi, egykor hivatásos néptáncos - tartja. Helyszín: az egyházközség vallásterme.

Közben megérkezett a Duna TV székelyudvarhelyi stábja, hogy beszereljék a stúdiót, hangosítást, mikrofonokat stb. Estére érkezett a magyarországi csoport: főszerkesztő, gyártásvezető, rendező, világosító. Egy újabb szerelési hullám következett.

Aznap egy másik álom is útjára indult. A Székelyderzsi Huszáregyesület létrehozása. Az egyházközség részéről helyet adtunk neki és lelkesen támogattuk István Adi (csíkban élő székelyderzsi) munkáját és álmát. Hasonlóképpen támogatja Adi kezdeményezését a falu polgármestere is. Este 18-an vállaltuk a huszáregyesület alapítását. A polgármesterrel gyorsan rendeltünk egy-egy kör sört huszrájaink lelkes támogatására. Egészségükre.

Március 7
Itt és itt olvashattok arról a napról.

Március 8

Délelőtt családi program volt. Dorottya szerepelt az óvodában. Nőnapi ünnepség volt. Bár nagyon jól tudta a verset, és nagyon szépen el is mondta... Annyira izgult kicsikénk. Reggel nem is akart óvódába menni. De amikor édesanyjának odaadta az ajándékot...Este Egyházközségi Nőnapi Buli a gyülekezeti teremben. Az Asszonykórus kezdeményezte és a Nőszövetség, valamint a keblitanácsos nők és feleségek bevonásával 43 személyes, jó hangulatú buli kerekedett.

Március 9
Temetések napja. Utolsó útjára kísértük a szépmezői temetőbe Bacescu Dragostin Mihait, aki élt 62 évet és a hidegkúti temetőbe Orbán Ákost, egyházközségünk egykori pénztárosát, aki élt 91 évet.
A tél legcsúfabb napja volt: nagy szél, havazás, hideg... Átfázott még a csontunk is.

Március 10

38 évesen kisértük utolsó útjára a firtosmartonosi temetőbe Miklósi-Vári Katinka lelkésznő társunkat. Szerető férjet és két kisgyermeket hagyott itt. Emléke legyen áldott.
Alig értünk vissza a temetési szertartásról máris indultunk bibliaórára. Alszegben tartottuk, Dámó Károlyéknál. Fiúk óvódástársa Dorottyának. Családostól vettünk részt rajta. A szomszédok is hozták a gyermekeket, akik a biblióra ideje alatt a szomszéd szobában játszodtak. A 118. zsoltár vezetésével nagyon meghitt beszélgetés alakult ki. A temetés utáni szomorú hangulatunkat feloldotta a jelenlevők őszintesége.

Március 11
Újból üresen maradt a faluban egy ház. Hosszú betegség után, életének 81. évében eltemettük id. Ballók Dezsőt. Négy évvel ezlőtt volt feleségének a temetése. Isten nyugtassa őket.

Délután a vársoban voltak intézni való dolgaink. Vízumügyek. Április 12-26 között amerikai testvérgyülekezetünk vendégei leszünk. Ha kiengednek az országból.

Este a kórusnak volt próbája. Szombaton a Fiatfalvi Unitárius Egyházközség vendégei leszünk. Imahetük van. Holnap, holnapután nézzetek be hozzánk. Részletezzük ottlétünket.

Ki is mondta, hogy papnak lenni nyugdíjas állás?
Na vajon?
K és S

2010. március 10., szerda

1848-as megemlékezés az unitárius templomban

A megemlékezést megtekinthető március 14-én (vasárnap)romániai idő szerint 11 órai kezdettel ( magyar idő szerint 10 órai kezdettel) a Duna televízió vallási műsorában. A Duna II román idő szerint 13 órától ismétli.

A Kerestély testvérek által készített képes- és írott összefoglaló itt is megtekinthető.

2010. március 2., kedd

Felhívás

A Duna Televízió vallásügyi szerkesztősége idén a székelyderzsi unitárius templomból közvetíti az 1848-as szabadságharcra történő megemlékezést. A televízió kérésére az ünnepséget március 7-én (vasárnap) tartjuk, a felvételt március 14-én (vasárnap) sugározzák.

Ünnepi program
Az ünnepség 11:30-kor kezdődik istentisztelettel, majd ünnepi műsorral folytatódik a templomban, ahol az ünneplőket Zoltáni Csaba polgármester köszönti. A polgármester köszöntője után az Egyházközség Asszonykórusa zsoltárokat és székelyderzsi népdalokat énekel. Ezt követi a János Zsigmond Általános Iskola emlékműsora. A Székely himnusz eléneklése után lovas, zászlós díszőrséggel vonulunk az 1848-as honvédok emlékére állított emlékoszlophoz, amelyet Német László tárogatós előadása közben koszorúzunk meg.

Közebéd
Az ünnepség közebéddel zárul.
A közebéden való részvétel ára 15 lej/személy.
Részvételi szándékukat Dénes Jenő egyházközségi gondnoknál jelezhetik március 5-ig.

Mindenkit szeretettel várunk.
Kérjük lehetőség szerint székely ruhában, kokárdákkal jelenjenek meg.
Szeretettel várjuk haza az elszármazott székelyderzsieket is.