2010. június 29., kedd

2010. június 27., vasárnap

Közlemény


Az Erdélyi Unitárius Egyház Képviselő Tanácsának Elnöksége megdöbbenve vette tudomásul a medgyesi unitárius lelkész családjában történt szörnyű tragédiát. Az elmúlt éjszaka Cseh Dénes lelkész megölte két gyermekét, majd öngyilkos lett.
Az élet feltétlen tisztelete keresztény értékrendünk sarokpontját képezi. Az emberi élet Isten ajándéka, amely minden körülmények között védelmet igényel, és gyilkos felelőtlenséggel nem semmisíthető meg senki által.
A medgyesi unitárius lelkészfeleség súlyos betegségének alakulását az elmúlt hónapokban lelkésztársadalmunk együttérzéssel követte, és a lehetőségek szerint igyekezett segíteni a család megpróbáltatásain. Sajnáljuk, hogy a családapára nehezedő nagy teher idegösszeomlást eredményezett, s valószínűleg ez váltotta ki a kettős gyermekgyilkosság és öngyilkosság elkövetésének szándékát. Az ilyen érthetetlen elmeállapotok kialakulásának megelőzése, illetve kezelése fokozottabb figyelemre inti egyháztársadalmunkat, és az illetékes szakorvosi intézményeket egyaránt. Támogatjuk az özvegyen maradt tiszteletes asszonyt, és egyházunk igyekszik mindent megtenni a hasonló tragédiák megelőzéséért.
Isten nyugtassa a holtakat és óvja az élőket!

Kolozsvár, 2010. június 27.

Az Erdélyi Unitárius Egyház Képviselő Tanácsának Elnöksége

2010. június 21., hétfő

3 perc

Fohász Újvárosi Katalin
Gondviselő Istenünk!
Magasztalunk Téged, örökkévaló Szeretet, mert a Te szavadnak ma is teremtő, útmutató és felemelő ereje van. Magasztalunk Téged, mert valahányszor megkeresünk, elküldöd kérdéseinkre válaszod. Köszönet ezért és hála!
Napról napra kulcsoljuk imára kezünket, s kérjük segítségedet a mi életünkre. Olykor elrebegjünk a megszokott szavakat, és abban a tudatban vagyunk, hogy teljesítettük keresztényi kötelességeinket. Máskor szavak nélkül is többet mond egy-egy sóhajunk, kézfogásunk vagy legördülő könnycseppünk. Fogadd el Atyánk, tévelygő gyermekeidet, így is, úgy is. Számunkra is nehéz a felismerés pillanata, de törekedünk a tökéletességre.
Kérünk, siess belénk új szíveket adni. Teremtsd egészen újjá megromlott gondolkodásunkat, jellemünket, életszemléletünket. Könyörgésünk már-már türelmetlen, látván a körülöttünk zajló eseményeket. Örök Bölcsesség! Szólj hozzánk egészen egyszerűen, hogy értsük és lássuk meg, mit kell cselekedni! Hajolj hozzánk vagy engedj magadhoz, hogy megérthessük és megélhessük... Ámen!

2010. június 16., szerda

halálból az életbe

Pénteken reggel keserves hír töltötte meg a falut: Meghalt Veres Béla. 57 évesen, hirtelen, tragikus körülmények között: maga alá csavarta a szénaszedő. Tegnap volt a temetése. Isten adjon neki csendes pihenést.

2010. június 12., szombat

Jolánka néni és a margaréta

Jolánka néni a második padban ült - mindig. Komoly volt és merengő. Különös kapcsolatban volt az Istennel. Jézussal is.

2010. június 10., csütörtök

Szóra bírt falak

Falfeliratok láttak napvilágot a székelyderzsi vártemplomban
Pál Péter falkép-restaurátor és csapata napok óta dolgozik egy új feltáráson – elsősorban a vártemplom nagykarzatán. A restaurálás során olyan leletek kerültek napvilágra, amelyek a szépséglátványon és a karzatfelújításon túl igen fontos adatokat szolgáltatnak a Világörökség részét képező templom építéstörténetéhez és az egyházközség krónikájához – adta hírül Demeter Sándor Lóránd székelyderzsi unitárius lelkész.

2010. június 6., vasárnap

Felhívás a magyarországi árvízkárosultak segélyezésére

Hetek óta megrendüléssel követjük a magyarországi árvízi helyzetet és együttérzünk a vészhelyzetbe került embertársainkkal. Elevenen él bennünk a 2005. évi udvarhelyszéki árvíz borzalma, amelyet anyaországi nemzettársaink példátlan segélyezési hullámmal igyekeztek enyhíteni. Most rajtunk a sor, hogy lelkiismeretünkre hallgatva az árvízkárosult magyar testvéreink segítségére siessünk!
A széleskörű segélyezés megszervezése érdekében az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT), a Magyar Ifjúsági Tanács (MIT), az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) és a Gondviselés Segélyszervezet a Nemzeti Összetartozás Napján szervezetközi együttműködést hozott létre. Megkezdtük szervezeteink emberi és tárgyi erőforrásainak a mozgósítását. Az első önkéntes csapataink részt vesznek a helyszíni árvízi védekezésben. Tisztelettel várjuk további erdélyi társadalmi szervezetek, intézmények, valamint egyházaink bekapcsolódását segélyezési együttműködésünkbe!
Adományszervezési akcióinkkal pénzsegélyeket gyűjtünk, továbbá hasznos természetbeni adományok (pl. épületanyag) felajánlását is várjuk. A rendelkezésünkre bocsátott anyagi javak célba juttatását országos hatókörű magyarországi segélyszervezetekkel együttműködve biztosítjuk. Az adományok rendeltetésszerű hasznosításáért felelősséget vállalunk, és ennek nyilvánosságát biztosítjuk.
A segélyezési terveinkről és a felajánlások részleteiről a 0732340981-es telefonszámon (Szabó László), valamint az arviz2010@gmail.com elektronikus postafiókkal állunk az érdeklődők rendelkezésére.
A pénzbeli felajánlások fogadására a Gondviselés Segélyszervezet kizárólagosan e célra nyitott és elkülönítve, közös felügyelet alatt kezelendő bankszámláit* használjuk.


Kolozsvár, 2010. június 4.                                   EMNT, MIT, EMI, Gondviselés Segélyszervezet


*Bankszámla-adatok:
– bankszámla-tulajdonos: Gondviselés Segélyszervezet (románul: Asociaţia Gondviselés Segélyszervezet); adószám: 23481515;
– számlavezető pénzintézet (románul): Banca Transilvania Sucursala Cluj-Napoca; Swift-kód: BTRLRO22;
– számlaszámok:
RON: RO92BTRL01301205I2145400;
HUF: RO83BTRL01312205I2145400;
EUR: RO19BTRL01304205I2145400;
USD: RO03BTRL01302205I2145400

2010. június 4., péntek

3 perc

A bővölködés logisztikája Demeter Sándor Lóránd
Ma sokan szeretnének olyan életvezetési tanácsot, amely sikeressé, gazdaggá, egésszé, teljessé teszi az életüket. Ki innen, ki onnan, ki amonnan előbb-utóbb be is szerez egy-egy tuti (vagy annak tűnő) módszert, útmutatást. Ez az írás logisztikai céllal készült. 3 percben igyekszik támogatni a beszerzést.
Hosszú útra mindig szoktam magammal vinni fájdalomcsillapítót. Kényesek és érzékenyek a fogaim, így sosem lehet tudni. Fájdalomcsillapítóért szaladtam be a gyógyszertárba. A sorban előttem levő néni hatalmas szatyor gyógyszert vásárolt. Előre szólt a gyógyszerésznőnek, hogy hosszas lesz a vásárlása, mert bővölködik a betegségekben.
Megragadta figyelmem ez a kifejezés: bővölködöm a betegségekben. Elkezdtem végigfuttatni agyamon egy jelentésértelmezést, képeket, történeteket, kérdéseket társítottam hozzá. Végül János apostol gondolatánál állapodtam (3 Jn 2) meg. Ez 3 lépésben az evangélium legszebb kívánsága, amelyet ember az embertárs felé megfogalmazhat:
  1. minden ügyedben sikerrel járj és mindenben jó dolgod legyen,
  2. egészséges légy,
  3. lelked is rendben legyen.
Ezután tettem fel képzeletbeli kérdéseim a betegség bőségességét tárgyilagosan, megállapító belenyugvással közlő asszonynak:
Bővelkedsz-e sikerekben?
Bővelkedsz-e jó dolgokban?
Bővelkedsz-e egészséges órákban, testrészekben?
Bővelkedsz-e megnyugtató lelki pillanatokban?
Bővelkedsz-e szép, örömteli alkalmakban?

Az előbbi néhány kérdés valójában arra jó, hogy átirányítsa a figyelmünket a betegségekről, a panaszokról olyan pozitív élethelyzetekre, életünknek olyan területeire, amelyekben Isten bennünk, velünk és értünk működő jóságának gazdagságait fedezhetjük fel. Ezt a gazdagságot János apostol szerint csak akkor ismerhetjük fel, ha rendben van a lelkünk.

Bővelkedsz betegségekben? Biztos, hogy jól és rendben van a lelked?
Siker gazdagság, egészség, teljesség... Erre keresel életvezetési tanácsot? Ezekben szeretnél bővelkedni? Akkor lehetsz jó és sikeres-, akkor tudsz egészséges lenni, akkor tudsz Isten gazdagságainak örvendeni, és azokban részesülni, ha jól érzi magát és rendben van a lelked.

Három perc után, ma reggel ezzel egészítheted ki beszerzési utadat.
Sikert, egészséget, jó és rendezett lelket.
Isten áldjon!

2010. június 3., csütörtök

Nevezetes vendégek

A napokban egyházunk püspökének, Ft. Bálint Benczédi Ferencnek a kérésére személyesen fogadtam egy olyan vendégcsoportot, amelynek 3 különleges nőtagja volt. Örömmel tettem, mert:
1. Megtiszteltetés számomra (remélem az egyházközség számára is), hogy Erdélyi Unitárius Egyházunk diplomáciai életét segíthetem.
2. Megtiszteltetés, hogy egyházunk püspöke nem utasított, hanem megkért arra, hogy fogadjam a vendégeit.
3. Megtiszteltetés volt megismernem ezeket az asszonyokat.


Örömmel fogadtam Smaranda Enache asszonyt. (A Bukaresti Egyetem Bölcsészkarán szerzett oklevelet francia nyelv- és irodalomból. A Pro Europa Liga alapító tagja és társelnöke, a Polgári Szövetség és a Társadalmi Párbeszéd Csoportjának alapító tagja, Románia volt finnországi és észtországi nagykövete. Számos cikket, tanulmányt és interjút közölt a többpárti demokrácia, az emberi és kisebbségi jogok, a román-magyar történelmi megbékélés, az interkulturalizmus, a nacionalizmus, az európai integráció stb. kérdésköréből itthon és külföldön. Mecenas, Amicitia és Pro Minoritate díjas, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetettje. A România şi minorităţile c. kötet szerkesztője.)
A sok cím és a körülvevő médiahírverés ellenére, egy roppant szerény asszony. Olyan, akin már a megjelenésekor is látszik, hogy vérében van a kultúra. Sok nagy tisztséget betöltő ember megfordult már nálunk. Sok olyan, aki elvárta, hogy hajbókoljunk stb. Egyetlen olyan sem, aki másnyelvűsége ellenére azzal tisztelt volna meg, hogy anyanyelvemen szól hozzám. Egyetlen olyan sem (politikai képvislőktől nevezetes lovagrendek tagjaiig; itteniektől határon túliakig), aki az egyházközségnek tett adománnyal köszönte volna meg a fogadtatást. Legtöbbje még a belépőt is sajnálta kifizetni. Ezért is értékeltem nagyra Smaranda Enache asszony ilyen gesztusait. Tisztelem, hogy annyira szépen és választékosan beszéli a magyar nyelvet, hogy sok magyar szégyenkezhetne. Nagyra értékelem adományával az egyházközség felé tett gesztusát.

A csoport másik tagja Mrs. Barbara Elliott, Angliából. Ő a Channing leányiskola igazgatónője, aki először jár Erdélyben. Mivel egy olyan iskolát vezet, amely egy nagy unitárius nevét viseli, büszke volt arra, hogy erdélyi unitárius helyekkel, emberekkel ismerkedhet.

Harmadik tagja a csoportnak szintén a Barbara nevet viselte. Bár Angliában él, erdélyi unitárius gyökerei vannak. Unokája Unitárius Egyházunk egykori püspökének Kiss Eleknek.
S.