2010. szeptember 29., szerda

A nyugati karzat papja


2010-ben restauráltuk a templom nyugati karzatának mellvédjét. A restaurálás során négy évszázad lenyomata bontakozott ki a a mészréteg alól. A mellvéd középső részében verses emlékezés olvasható:
„Akkor elöljárók az Eklézsiában
Voltak fáradozván valam (...)
FINTA IOSEF gyüjt (...)
Zengedezett BACZO IOSEF (...) soltar [os]
Curator MENYHÁRT ANDRÁS, Egyház[fi]
MENYHÁRT LŐRINCZ, utána más két [egyházf]i
DEMETER MIHÁLY és BARTA TAMÁS négy[en]
Mennyben hívségükért emlékezet lészen.”Újszékelyi Finta József székelyderzsi unitárius lelkész-esperes emléke

2010-ben restauráltuk a templom nyugati karzatának mellvédjét. A restaurálás során négy évszázad lenyomata bontakozott ki a a mészréteg alól. A mellvéd középső részében verses emlékezés olvasható:
„Akkor elöljárók az Eklézsiában
Voltak fáradozván valam (...)
FINTA IOSEF gyüjt (...)
Zengedezett BACZO IOSEF (...) soltar [os]
Curator MENYHÁRT ANDRÁS, Egyház[fi]
MENYHÁRT LŐRINCZ, utána más két [egyházf]i
DEMETER MIHÁLY és BARTA TAMÁS négy[en]
Mennyben hívségükért emlékezet lészen.”
A versikéből Finta József neve volt ismerős. Nevének segítségével sikerült beazonosítani, hogy  az egyházközség történetének melyik koszakáról olvashatunk.

Finta József  1798 – 1806 között, 9 évig  volt Székelyderzs unitárius papja.  Az Unitárius Egyház Gyűjtőlevéltárában levő, lelkészekről szóló kis, kéziratos füzet azt  örökíti meg, hogy a derzsi anyakönyvbe Finta saját kezűleg jegyezte fel szolgálati idejét, de sajnos ez az anyakönyv ma nincs az egyházközség tulajdonában. Székelyderzsi szolgálata előtt , 1771 – 1798 között Felsőrákoson volt lelkész.   Neve előtt – születési helyére utalva  – az Újszékelyi megnevezés szerepel.

1790-ben „erőszakos vétségeiért”  minden egyházi tisztségétől megfosztották a Felsőfehéri egyházkör esperesét Dersi Varga György jánosfalvi papot. Helyébe az egyházkör esperesi tisztségére Finta Józsefet választották, „ez derzsi papnak és udvarhelyszéki esperesnek rendeltetvén, 1798-ban”. (Kénosi-Uzoni II,381. oldal) Pap- és esperes-elődjét Kovács Mártont, Nyárádszentlászlóra rendelték, így került Finta Székelyderzsbe, ahol 1807-ben papságáról és esperességéről is lemondott.  (Kénosi-Uzoni II, 444. oldal)

36 év lelkészi szolgálat után minden tisztségéről lemondott, de arról, hogy ez a lemondás pontosan mit jelent, nem sikerült többet megtudnom. Ma talán azt írnánk: nyugdíjba vonult.

Lelkészi munkáját jegyzőkönyvek híján lehetetlen rekonstruálni. Írásban ennyi maradt utána:„Halotti prédikáció néhai Derzsi Mihály Úr felett, melyet mondott Derzsi pap és Udvarhelyi unitár Egyházkörnyéki esperes újszékeli  Finta József úr Derzsben.”
És neve a templomkarzaton.
S.

2 megjegyzés:

Hunor írta...

Érdekes információk.
Felrakhatom ezt a cikket a szekelyderzs.com-ra?

Huni

derzsipapék írta...

Természetesen!