2010. november 29., hétfő

Advent második napjára
"Isten országa eljő, útban van,
És alkotmánya lesz a szeretet,
A szív parancsa s nem a hiszekegy.
E szent reménnyel lépj be boldogan "
(Unitárius Énekeskönyv, 150)2010. november 28., vasárnap

Ébresztő


Advent első vasárnapján este hallom, ahogyan az egykori lámpagyújtogató belekiáltja az estébe:„Kilencet ütött az óra, térjetek már nyugovóra.” A római gyülekezetnek írt levelet olvasom: „...fel kell ébrednetek az álomból...” (Rom 13, 11). Frissülő figyelemmel kezdem elölről olvasni 

Advent első napja

Kedves Olvasó!
Szeretettel meghívlak egy utazásra. Nem kell hozzá semmi más, csak napi fél óra, egy csendes sarok s ha szükségét érzed egy jegyzetfüzet. 
Minden nap -ha a jó Isten is megsegít - megosztok Veled egy bibliai részt. Olvasd el kétszer: egyszer szívvel, egyszer ésszel. Kérdezd meg a jó Istent, hogy mit üzen neked ezzel? És imádkozz - mondd el Neki, hogy miért érintett/nem érintett meg az épp olvasott szöveg, foglald össze mit tanultál meg belőle, mit tudnál hasznosítani az életedre, stb. Aztán hagyj időt a csendre is, mert olyankor jönnek a válaszok.
Kívánok Neked jó utazást és gazdagodást!  K.

2010. november 17., szerda

Idő?!

mindig ideges leszek ha valamire nem jut idő - kapkodok, átrendezek, sietek, stb
most? annyi mint a sár
két napja kiderült kétoldali tüdőgyulladásom van - szobafogság, ágy, szúrás reggel-délben-este
reámszakadt egy csomó idő - s most nem fog semmi
hihetetlen az emberi természet
legalább kipihenem magam
kipihenem magam?
K

2010. november 12., péntek

Vasárnapi iskolás kézikönyv

Az egyházkörökben a héten tartották a lelkészi értekezleteket, amelyeken Kata vasárnapi iskolás kézikönyvét és a lelkészi szerződések tervezetét mutatták be.


2010. november 7., vasárnap

Emberség

Novemberben többször jutnak eszembe azok a jó, igaz és meghitt emberek, akik valamikor részesei voltak életemnek. Meghitt volt közöttünk a viszony, mert jó embereknek és igazaknak ismertem meg őket. Mert embereknek ismertem meg őket. Mondom, így novemberben, többször eszembe jutnak ilyen emberek. S.

2010. november 3., szerda

A mai nap üzenete

Vannak pillanatok, amikor minden összedőlni látszik. Vannak napok, amikor az élet felfordul fenekestül. S amikor azt gondolnám, hogy teljesen magamra maradtam(unk), megérkezik a Válasz. Egy szó, egy kedves mosoly, egy kézfogás, egy kis történet erejéig. Ma ezt az üzenetet kaptam:

2010. november 2., kedd

Az istentisztelet célja

Nagyon sokszor és sokfelől hallom, hogy azért nem jár el templomba, mert nem szereti a papot, a kántort, a gondokot, a keblitanácsost, vagy mert olyan régi és nehéz sérelmet cipel magával, amiért nem tud belépni az imádságnak házába. Mert lelkész lévén ezzel a kérdéssel (is) gyötröm barátaimat, ismerőseimet. Nem egyszer tettem fel hát a kérdést, hogy mi is az istentisztelet célja?!


Hiszem, hogy az istentiszteleti rendünk válasz erre a kérdésre. Válasz rá a köszönéstől a kézfogásig: énekek – minden énekünk egy gyönyörű imádság; imádság – bizalom Istenben és elfogadása annak, hogy Tőle kérjük a legkisebbet s a legnagyobbat, illetve Neki is tartozunk hálával mindenért; prédikáció – Isten üzenete nekem ma: az emberi gyarlóságon, a pöszeségen, a kicsinyességen, mindenen túl, hisz ezzel is formálja életünket, mert cselekvésre buzdít; csendes ima – személyes kapcsolatot teremthetünk Istennel; áldás – elfogadása és esetenként továbbadása; adakozás – elfogadása annak, hogy minden, amim van, Tőle van.
A Biblia azt mondja, az istentisztelet célja és lényege Isten tisztelése. Te tiszteled-e Istent? Hogyan?
Nem csak lelkészekből áll az egyház és nem csak prédikációból az istentisztelet. Fontos a pásztor, mert ő legelteti a nyájat. De igaz a népi meglátás, miszerint: „bántsátok a pásztort, és szétszéled a nyáj!”
Voltak idők, amikor a papokat elvitték fogságba. Akkor harangozni sem volt szabad. De volt gyülekezet, amely ennek ellenére összesereglett, énekeltek és imádkoztak, és újra énekeltek, és úgy mentek haza: istentisztelet volt!
Vajon ha a következő vasárnapon nem érkezne meg a megszokott időben a lelkész, ti imádkoznátok-e? Énekelnétek-e? Akadna-e valaki, akinél lenne Biblia, amiből felolvassatok? Lenne-e istentisztelet nálatok?
Mi az istentisztelet célja? Együtt és nyilvánosan imádni Istent. Keresni a Vele való találkozást, készülni rá. Nem mással foglalkozni ez idő alatt, hanem egyedül Vele. Félretenni az emberit, és csak Rá figyelni. Így lesz istentisztelet az istentisztelet. Amennyiben nem így történik, igazzá válik Jézus mondása: „ez a nép csak ajkával tisztel engem, a szíve azonban távol van tőlem.”
Adjon Isten mindannyiunknak igaz és őszinte istentiszteleti alkalmakat!
K.