2010. december 29., szerda

Karinthy: A bűvös szék

Balról jobbra: Kovács Imola, Elekes Cristoffer, Dénes Botond Csaba,
Árkosi Noémi, Dénes Norbert, Dénes Rita, Újvárosi Katalin,
ifj. Brók Árpád, Barta Klaudia, Ballok Mihály.

2010. december 24., péntek

Főpásztori jókívánság

Elmentek tehát sietve,
és megtalálták Máriát és Józsefet,
valamint a kisgyermeket, aki jászolban feküdt. (Lk2,16.)

2010. december 23., csütörtök

Karácsonyi énekporka havak esedeznek de ho reme roma
tisztaságot hullajtanak emberre asszonyra
békességet fehérít ránk Holle anyó tánca
ahány pehely annyi áldás szálljon erre' házra

haj regö régi törvény haj regö rejtem
haj regö régi törvény haj haj regö rejtem

ház asszonya áldott legyen de ho reme roma
karjaiba' pólyát tartson innen egy év múlva
arcán is csak öröm legyen soha ne a bánat
ahány mosoly annyi áldás szálljon erre' házra

haj regö régi törvény haj regö rejtem
haj regö régi törvény haj haj regö rejtem

férfi kézben erő legyen de ho reme roma
szívét gonosznak hatalma soha meg ne rontsa
jóakarattal és hittel szólaljon a szája
ahány szép szó annyi áldás szálljon erre' házra

haj regö régi törvény haj regö rejtem
haj regö régi törvény haj haj regö rejtem

járjon előttünk a csillag de ho reme roma
testünkben vérünkben szűnjön meg a harag
békesség és bölcsesség szülessen a földnek
dicsőség a magasságban érte az Istennek

haj regö régi törvény haj regö rejtem
haj regö régi törvény haj haj regö rejtem
haj haj

S.

Szeretettel kívánunk mindenkinek Istentől áldott ünnepeket.
derzsipapék

Advent 26. napjára

"Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ!" 
(Jn 8,7b)

2010. december 22., szerda

Advent 25. napjára"Vigyázz értem,  Úristen
És légy gyámol ügyemben.
Segélj meg s örömet
Gerjessz én szívemben.
Óh én édes Istenem."
          (UÉ 193)


2010. december 21., kedd

2010. december 20., hétfő

Advent 23. napjára

Csilingelnek az angyalkák
Sok kis angyal csilingel,
Itt van a karácsony.
Ők hozták a fenyőfánkat,
Fehér angyalszárnyon.
Felkapták a levegőbe,
Felszálltak az égbe,
Kecses angyal szárnyukat,
Száz csillag kísérte.
Odafent a hófelhők fölött,
Öltöztették fánkat,
Raktak rá sok tarka díszt,
Gyertyát is vagy százat.
Csillagszórót aggattak rá
Csillogjon a szép fánk
Csilingelő csengőszóval
Szálltak vele hozzánk.

2010. december 19., vasárnap

A negyedik gyertyagyújtásra


"Lesznek, akik majd kinevetnek.
Ti ne hallgassatok azokra. (...)

Ti jók vagytok mindannyian,
Miért csinálnátok hát a rosszat?"
(Ajánlom olvasásra a teljes verset - József Attila: Tanítások)

Advent 21. napjára

 "Most már tudom őt mindenképpen,
minden dolgában tetten értem.
S tudom is, miért szeret engem -
tetten értem az én szívemben."
       (József Attila)2010. december 18., szombat

A menedzser Bibliája

Egy jó nevű EEM szakembertől kaptam ajándékba a könyvet. A bookline.com így ajánlja a könyvet: "A könyv tíz fejezetben, több mint kétszáz bibliai idézettel kívánja bizonyítani, hogy a Szentírás kihagyhatatlan és kifogyhatatlan tananyag egy mai menedzser számára. A fejezetek olyan fontos menedzsmenttanokat érintenek, mint az értékkövetés, a vállalti stratégia kialakítása, a vezetés- és döntéselmélet, a személyzeti munka, a kommunikáció, a válallati és üzleti etika, az üzlet és a politika kapcsolata. A szerző húsz éves vállalat-vezetői tapasztalataira támaszkodva olvastatja és hozza közelebb hozzánk a könyvek könyvét."

2010. december 16., csütörtök

Advent 20. napjára
"Tiéd a halál, tiéd az élet,
Ura vagy minden nagynak, csekélynek,
Sietek hozzád az ima szárnyán,
Atyám fogadd el gyermeki hálám.!
             (UÉ 64/2)

Advent 19. napjára

Pál apostol


"Téged dicsérlek, én Uram, Isten
A te szent műved idelenn minden,
Idelenn, ott fenn, amerre látok,
Harmatcsepp, porszem, napok, világok.
                     (UÉ 64)

2010. december 15., szerda

Advent 18. napjára

Én tükre vagyok minden mosolynak,
én azért élek, hogy visszamosolyogjak,
virágra, lepkére, bokorra, rengetegre,
farkasra, bárányra, szivárványra, fergetegre,
fényre, holdra, csillagokra, szegényekre, gazdagokra, / szenvedésre, vidámságra, jó napokra, rossz napokra,/rózsafára, keresztfára, visszamosolyogjak mindenre, /                                                                    visszamosolyogjak az Istenre.
  (Mécs László: A gyermek játszani akart, részlet)

2010. december 14., kedd

Advent 17. napjára


Gyermekednek szája dicsér téged, Isten
Imádat és hála kél e zsenge szívben,
Hallgasd meg nyelvemnek gyönge rebegését,
Érező szívemnek Teérted verését!
(UÉ 308)


Advent 16. napjára


"Régi ironikus mondás, de ma is igaz: miközben az ember véres háborúra készül, fennhangon és ékesszólóan élteti a békét. Ez a következetlenség nem a huszadik század találmánya, mégis, ez a század látta e jelenség legszembetűnőbb példáit. Még soha nem ecsetelte az ember a világharmónia iránti vágyát ily meggyőzően, miközben tömegpusztító fegyverek soha nem látott garmadáját halmozta fel. A második világháborút – ahogy tudatták velünk – azért vívtuk, hogy ne legyen több háború. Az atombombát ugyanezen oknál fogva fejlesztettük ki."  Alan Moore

2010. december 12., vasárnap

A harmadik gyetyagyújtásraA földön még nem volt soha senki, s nem is lesz soha senki, aki olyan mélyre süllyedt volna, hogy el ne érhesse Isten végtelen szeretete. 
(Michael Quist)

2010. december 11., szombat

Advent 14. napjára

A tegnap este Molnár Melinda segítségével immár egy harmadik adventi utat jártunk be, ahol segítségünkre volt a béke, a hit, a szeretet és a remény fénye. Letettük a békétlenséget, szembenéztünk hétköznapi életünk hitgyümölcseivel, majd Isten szeretetében elmerülve fogalmaztuk meg reménységeinket. És ha a karácsony az ajándékozásról szól, akkor hűek maradtunk ehhez: megajándékoztuk egymást a köszönettel. Az olyan köszönettel, amelyet lehet hogy soha nem mondanánk ki egymásnak. Most megtettük...

2010. december 10., péntek

Advent 13. napjára

"Olvasni nem azért érdemes, hogy műveltek, hanem hogy gazdagok legyünk, hogy egyetlen életünkben sok ezer életet leéljünk és megtapasztaljuk, milyen a bukás, a hatalom, a magány, a diadal, a születés, a halál, a hazátlanság és a szerelem, hányféle hit, rögeszme, félelem mozgathat egy embert, hogy leleplezzük hazugságainkat, fölfedezzük életünk értelmét, talán az Istent is... hogy egy nálunknál sokkal érettebb és tapasztaltabb lény világában járva rádöbbenjünk arra, amit lelkünk mélyén csak sejtettünk, de tudni nem mertünk: hogy halhatatlanok vagyunk" (Müller P: Titkos tanítások)

Advent 12. napjára


Közös adventi bibliaóra volt szerdán az egyházközség gyülekezeti termében. A bibliaórákat utcarészenként tartjuk, szerdán este pedig minden utcarész láthatta hogy a falu többi részéből kik vesznek részt ezeken az alkalmakon. Felemelő, lélekmelengető alkalom volt. Hála legyen a Fennvalónak!
A bibliaórán elhangzottak elolvashatók itt2010. december 7., kedd

Advent 11. napjára
"Ne küldd le még, Uram, ne küldd napod,
A számadással kész még nem vagyok.
Libbenti szárnyát künn az alkonyat,
Ne küldd el még, ne küldd a gondokat."
                 (UÉ 99/1)


Advent tizedik napjáraAz Úr adta, az Úr vette el. 
Áldott legyen az Úr neve!
         (Jób könyve)2010. december 6., hétfő

2010. december 5., vasárnap

A második gyertyagyújtásra


"Vágjátok az ösvényt, utat irtsatok,
Földet feltöretlen úgy ne hagyjatok,
Jön, jön, aki hozza üdvösségteket,
Tárjatok eléje tiszta szíveket."
         (UÉ, 150/3)


2010. december 3., péntek

Advent hetedik napjáraHa arcunk fényét pár könnycsepp kócolja,
Akkor szívünkben zuhatagok vannak,
De erősebbek vagyunk gyönge életünknél,
Mert a fűszálak sose csorbulnak ki,
Csak a kardok, tornyok és ölő igék,
Most mégis, megfáradván
Dicséreteddel keresünk új erőt
S enmagunk előtt is térdet hajtunk, mondván:
Szabadíts meg a gonosztól.
Akarom.
(József Attila: Imádság megfáradtaknak)
Advent hatodik napjáraMinden kis viaszgyertya megtanít arra, hogy egy kis melegért, fényért érdemes tövig égni, mert a kis dolgok fénye az, ami bevilágítja életünket.
                         Molnár Ferenc

2010. december 1., szerda

Advent negyedik napjáraSzeretlek, édes áldott jó Atyám,
Hitem megtart s erőssé tesz talán,
De üdvösségem egy, csak egy lehet:
A mindent pótló áldott szeretet.
            (UÉ, 150/3)

Advent harmadik napjára


"Itt nem szegeznek vallatást feléd,
Mit is hiszel, csak ezt: szeretsz-e még?
S bent rá szívedben bátran, boldogan
Fölzúg a kórus: Szeretlek, Uram!
           (UÉ, 150/2)