2011. február 24., csütörtök

És mi a te feladatod?

 „Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem. A halál torkából kiáltottam segítségért, és te meghallottad hangomat. Mélységbe dobtál, a tenger közepébe, és áradat vett körül. Minden habod és hullámod átcsapott fölöttem. Azt gondoltam, hogy eltaszítottál engem magad elől. Bárcsak újra megláthatnám szent templomodat! Már-már életemet fenyegette a víz, mélység és örvény vett körül, hínár fonódott a fejemre. Lesüllyedtem a hegyek alapjáig, örökre bezárult mögöttem a föld, de te kiemelted életemet a sírból, ó, Uram, Istenem!  Amikor elcsüggedt a lelkem, az Úrra gondoltam, és imádságom eljutott hozzád, szent templomodba. Akik hitvány bálványokhoz ragaszkodnak, azok elhagyják jótevőjüket. De én hálaéneket zengve áldozok neked, és amit megfogadtam, teljesítem. Az Úrtól jön a szabadulás!” (Jónás könyve 2, 3-10)

2011. február 16., szerda

Családlátogatás

Múlt héten Derzsen az egyházközség családjait látogattam. Az elmúlt években ezekre az alkalmakra Dénes Jenő gondok kísért el. Egészségi állapota végett az idén keblitanácsosokat szervezett be. Ők tartottak velem: Csukor Dezső, Ballok Ibolya és Árkosi Ernő.

A családokhoz ők köszöntek be és kérték a családlátogatás fogadását.


2011. február 8., kedd

Mondj igent a bizalomra!

Vasárnap azt kérdeztem az istentiszteleten résztvevő gyülekezeti tagoktól, hogy igaz, vagy hamis az a kijelentés, hogy bizalommal egy biztonságosabb élet teremthető? Mindenki igaznak tartotta.2011. február 2., szerda

Fohász

Istenünk, édes Atyánk!Gondolatban számtalanszor bejártuk e kerek világot, de sehol nem találtunk egy porszemet, amelyből nem a Te teremtett világod pompája mosolygott volna felénk. Mert Téged dicsérnek mindenek, Örök Szeretet!