2011. május 24., kedd

Kornis projekt

Téli bibliaóráink a lehető legjobb alkalmat szolgáltatták arra, hogy a lelki és közösségi épülés mellett egy közösségi állapotfelmérést is végezzünk. SWOToztunk.  (Pál apostol korintusiaknak írott levele alapján)Elkészítésében (fókuszcsoportos mintavétel) a gyülekezet 1/3-a részt vett. Záró bibliaóránkon egy összefoglaló értékelést és elemzést végeztünk és néhány fontos jövőbeli célt is megfogalmaztunk. Pl. azt, hogy Kornis Kata sírköve Székelydályából kerüljön haza. (A többiről majd egy másik bejegyzésben.) Ha téged is érdekel, hogy ez miért fontos, hogy ki volt Kornis Kata, hogy mi lesz ebből a tervből...
S.
+
Figyelem! 
Szavazási lehetőség a bal oldalon: Ha rajtad múlna, beleegyeznél-e a Kornis sírkő hazaszállításába?

2011. május 18., szerda

Asszonyélet 2 szombaton

Megtartották a VII. Kárpátmedencei asszonytalálkozót, amelynek fővédnöke  Schmittné Makray Katalin, a köztársasági elnök felesége volt. Az egyházközséget Kata vezetésével 10 asszony képviselte (az asszonykórus és a nőszövetség tagjai). A 3 napos rendezvény szombati napján az ökumenikus vonatkozású programokon vettek részt.  Székelyudvarhelyi Unitárius Egyházkör nőszövetségeinek Kénosban találkozóján 3 asszony képviselte az egyházközséget. Az ünnepi istentiszteleten Kata végezte a szószéki szolgálatot. A következő oldalon olvasható: 1 cikk a kárpátmedencei találkozóról + program és 1 cikk a kénosi találkozóról.


2011. május 6., péntek

Az élő hit tükre

Olvastam, hogy az ember nyolcszor többet beszél élete negatívumairól, mint élete jó történéseiről. A jót legfeljebb akkor mondja el, ha kérdezik, de akkor sem szívesen. Vagy akkor is sopánkodva. Én ezt nyuszika effektusnak nevezem. 
Ismeritek a róka és a nyuszika esetét? 
Nyuszika nyűgölődik a rókán: -Róka koma, kérdezd meg, hogy vagyok. A róka folyamatosan azt válaszolja:- Dehogy kérdezem.Hosszas nyűgölődés után végül beadja a derekát és megkérdezi:-Hogy vagy nyuszika? Mire a nyuszika:- Jaj, ne is kérdezd róka koma!
Év elején - az Egyházi Képviselő Tanács nevében - az elnökség megbízott egyházunk havi lapjának, az Unitárius Közlönynek főszerkesztői tisztségével.  A lap szerkesztője által készített interjút olvashatjátok a továbbiakban.
Ajánlom figyelmetekbe a lap on-line  változatát:
S.

2011. május 4., szerda

Lelkészbeiktató

4Tiszavolgyi_ZsoltVasárnap lelkészbeiktató istentiszteleten voltunk. Moldovan Radu személyében új lelkész érkezett a 230 lelket számláló muzsnai református egyházközségbe. Az unitárius gyülekezet elöljárói és tagjai is részt vettek az ünnepi istentiszteleten és a közebéden.