2012. január 28., szombat

25 készség - amivel minden előadónak rendelkezni kellAz alábbi készséglista összeállítója Andrew Dlugan. A kivonat a Six Minutes - Speaking and Presentation Skills alapján készült. A sorozat következő részében újabb 25 pontos lista következik, amelyet 300 előadó véleményére alapozva állítottak össze. by Sándor

2012. január 20., péntek

7 titok / 7 secrets

Taking The Time To Make Sure Your Audience Can Learn Will Produce Lasting Benefits
Ezzel a bejegyzéssel egy kommunikációs sorozatot indítok. 
Túllépve a hagyományos egyházi retorika (szónoklattan) korlátain, célom a prezentációs világ, média, PR (public relations) és az oktatás tárgyköréből való írások közzététele. Lelkészként ezek csak hasznomra váltak. 
Lesznek könyvbemutatók, jegyzetek, eszmefuttatások, fordítások és a személyes, tapasztalati megjegyzéseket sem fogom hanyagolni. 


A sorozat első cikkét angolról kivonatoltam. Felnőttoktatási témakörben készült. Gondolataimat kék színnel írtam mellé. 
Szerzője: Dr Jim Anderson. 
by: Sándor

2012. január 13., péntek

A vallásszabadság napjára

Az Erdélyi Unitárius Egyház létrejöttének időpontját az 1568. január 6–13. napjain Tordán tartott országgyűléshez kapcsoljuk. Ez alkalommal az országgyűlésen részt vevő rendek a vallási ügyek tárgyalása kapcsán megfogalmazzák azt a híres határozatot, mely kimondja a szabad vallásgyakorlatot:

2012. január 1., vasárnap

2012

Az alábbi gyöngyszemmel kívánok Mindannyiotoknak békés, boldog új esztendőt! Áldást, szeretetet és együttérzést,
K
http://zanylol.com/bocelli.html