2012. május 13., vasárnap

Nőszövetségi kirándulás Sepsiszentgyörgyre

Lelkészek, gyermekeik, vezetők, nőszövetségi tagok, ajándékok...

Visszahívást kapott a nőszövetség Szentgyörgyre. 18 tagú küldöttség utazott május 13-án (vasárnap) reggel. Ott az istentiszteletet Újvárosi Katalin lelkésznő tartotta, miután az asszonyokkal vetített képes előadásban mutatták be a derzsi templomot, az egyházközséget, szokásainkat. Az ünnepi ebéd mellett még jutott idő egy kis városnézésre és múzeumlátogatásra is. Segédlelkészként ott kezdtem a papságot. Öröm, hogy mostani és régi szeretteim így találkoznak egymással. Egy képriport és ennyi by Sándor. Kiegészítés később by Kata.
Ezek a nők... a hídon! 
Jókedvűen
Hazafelé... Az oklándi unitárius templomban.


2012. május 12., szombat

Keblitanácsos tréning a tordai hasadéknál

Keblitanácsos az a személy, aki egyháza ügyét a kebelén hordja, akit egyháza a kebelén hordoz.


Bálint Róbert Zoltán lelkész felkérésére a Mészkői Unitárius Egyházközség keblitanácsával töltöttünk fél napot, május 12-én. Olyan munkaprogramot állítottunk össze a résztvevő keblitanácsosoknak, amely az együttműködésen alapuló, célokban és nem problémákban gondolkodó egyházközségi vezetést segíti.
Készítette: Újvárosi Katalin

A Tordai hasadék festői környezetében helyszínnek a közeli szindi unitárius papilakot választottuk. Legalább ekkora távolság szükséges ahhoz, hogy a keblitanács kívülről is lássa az egyházközséget. A program is a külső megfigyelést támogatta:

8,30 - 9,00 – Érkezés Szindre
9,00 – Áhítat, bemutatkozás, csapatösszerázó és a párbeszédkészség fejlesztő játékok.
Témavezető: Újvárosi Katalin

11,00 - Szünet
11,15 – Egyházközségi genogram készítése.
Témavezető: Bálint Róbert Zoltán

12,00 - Szünet
12, 15 – A tisztviselés sokféle gondjairól
Témavezető: Demeter Sándor Lóránd

15,00 – Ebéd
16,00 – Hagyományos keblitanácsi ülés
18,00 – Zárás, indulás haza
by Sándor


2012. május 5., szombat

Kőri nőszövetségi konferencia Székelyderzsben

Május 5-én a Székelyderzsi Nőszövetség volt a házigazdája az Udvarhely Köri Nőszövetségi konferenciának. Köszönet mindenkinek, aki jó lélekkel részt vett a szervezésben. A templom és a művelődési ház adott otthont a mintegy 106 résztvevőnek. Újvárosi Katalin lelkésznő irányításával erre az alkalomra készült el a nőszövetség zászlója. Szentelésére egy másik ünnep alkalmával kerül sor. A zászló alapmotívumát az asszonyok egy múlt század eleji, hímzett szószékterítőről kölcsönözték, amelyet az akkori nőszövetség ajándékozott a templomnak. Képriport az ünnepségről by Sándor: