2013. május 13., hétfő

Kocsordon


A Kocsordi Unitárius Egyházközség és az Észak-erdélyi unitárius szórvány vendégei voltunk május 11-13 között. Az egyházközségek keblitanácsosainak tartottunk unitárius öntudatukat, egyházközségi munkájukat és önismeretüket erősítő képzést. Vasárnap Kocsordon részt vettünk a püspöki helynök egyházközségi vizsgálatán és betekintést nyertünk a vásárosnaményi cigány gyülekezet életébe. Délután a nyíregyházi unitáriusokkal tartottunk istentiszteletet.

2013. május 12., vasárnap

Anyák napja


Május 12-én istentisztelet keretében az óvodások anyák napi műsort mutattak be. A műsorért és a szervezésért illesse köszönet Kerestély Katalin óvónőt, aki évek óta lelkiismeretesen gondoskodik arról, hogy a gyermekek a templomban köszönthessék édesanyjukat. Az ünnepi istentiszteleten Tófalvi Tamás köri ifjúsági lelkész prédikált.  

2013. május 9., csütörtök

ÁldozócsütörtökA tanítványok öntudatra ébredésének ünnepén, áldozócsütörtökön, a konfirmációra készülő fiatalok szüleikkel együtt készültek az ünnepre. Ünnep előtt a szülők példaadó önkéntes munkával készítették elő a templomot az ünnepségre. Az ünnep előestéjén koszorúkat fontak, melyeket az áldozócsütörtöki "határkerülés" után, istentisztelet keretében helyeztek el a templomban. Az egykor munkaszüneti napként számon tartott, kispünkösd névre is hallgató ünnep istentiszteletén az iskola unitárius vallásórás diákjai is részt vettek.  Újvárosi Katalin lelkésznő prédikált.