2013. június 25., kedd

Évzáró beszéd


A János Zsigmond Általános Iskola VIII. osztályának ballagási ünnepségén
Székelyderzs, 2013. június 20.

Kedves Ünneplők és Ünnepeltek!
Mindaz amit e mai ünnepségen el kívánok mondani, Jézus ajkáról röviden és tömören így hangzott el: „Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket meg nem ölhetik...” (Mt 10, 28a)

Áldás rátok, lsd

2013. június 8., szombat

Az ima 3 lépése


„És mindazt, amit imádságban hittel kértek, megkapjátok.” (Mt 21,22)

Néhány lapszámmal korábban, a MiAtyánk gyakorlatánál írtam, hogy unitárius embernek nehéz imádkozni, mert kevés kötött imádságunk van. Most szeretném megmutatni, hogy énekeskönyvünk zsoltárai miként használhatók imádságra. Az útmutatóul szolgáló bibliai részből ezért lélek-gyakorlatomban a hangsúlyt a kérés és kapás helyett az imádságra fordítom. Annak három lépését
mutatom be, amelyek a tiszta és egyszerű imádkozást segítik: az olvasmányt, az elmélkedést és az
imádságot.

2013. június 3., hétfő

Kitartás„Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban.” (ApCsel 2,42)

Betesda
Ez a bibliai vers a Jézus tanítványai (apostolok) által alapított első keresztény gyülekezet életét írja le. Az teszi izgalmassá, hogy a gyülekezet hitéletének összetevői mellett rálátást ad a viszonyulásra is. Megtudjuk azt, hogy MIT tettek a gyülekezet tagjai azokban az időkben, és azt is, HOGYAN tették. Az, hogy mit tettek, elsősorban gyülekezetszervezési szempontból roppant izgalmas. A személyes lelki élet fejlődésében az az irányadó, hogy hogyan tették azt? A kérdés vizsgálata az első gyülekezet tagjainak nagyon fontos jellemvonásaként a kitartást domborítja ki. Előző lapszámunkban az Istenben hívő ember egyik jellemvonásának, a bátorságnak a fejlesztéséről írtam. A sorozatnak ebben a részében a kitartás erősítésével – mint lelkünket irányító és általunk is fejleszthető erővel és képességgel – kapcsolatos gyakorlatot szeretném ismertetni. Szemléltetésre Jézus beteget gyógyít szombaton a Betesda tavánál (Jn 5,1–10) bibliai történetet használom.