2013. október 12., szombat

Biciklitúra - "Jövő héten hová megyünk?"

  • Kis csapatunk az agyagfalvi emlékműnél
    Október 12-én 10 derzsi és 6 muzsnai fiatal részvételével kerékpártúrát szerveztünk. A túra célpontja a bögözi református templom és annak Szent László legendája, illetve a székely országgyűlés agyagfalvi emlékműve volt, de útban hazafelé ifjaink a muzsnai református templomot is megtekintették. A közös élmények szépségéről sokatmondó a fiatalok búcsúkérdése: Jővő héten hová megyünk? 

2013. október 6., vasárnap

2013. október 3., csütörtök

Legyen világosság


Őszi hálaadás ünnepén mutattam be prédikációkat, verseket és elmélkedéseket tartalmazó könyvem a gyülekezet tagjainak és média jelen levő képviselőinek. Születéséről vallva mondtam el, hogy a sok épületjavítás, tatarozás és karbantartás miatt külső szemlélő számára úgy tűnhet, hogy mi lelkészek állványimádók vagyunk. Ez a könyv üzeni, hogy az állványokkal körülvett templomban fontos a belső, a lelki és szellemi állványzat építése. 


Az elkészülésért köszönettel tartozom azoknak a gyülekezeteknek, amelyek megosztották velem életüket (Sepsiszentgyörgy, Székelyudvarhely, Székelyderzs, Székelymuzsna), a Magyar Unitárius Egyháznak a nyomdai résztámogatásért, Bálint Róbert szerkesztőnek a lelkiismeretes munkáért. Köszönöm Dávid Tündének, hogy öröm ránézni a borítóra; a kiadói munkát Kozma Ernőnek és Katinak (Top Invest), Molnár Emőkének a szövegjavítást, Farkas Wellmann Endrének és Bonczidai Évának a versek és elmélkedések válogatásához nyújtott segítséget. 
Köszönöm családomnak, hogy szeretettel elviselték a számítógép előtt eltöltött sok órát, és Kedvesemnek, hogy gyönyörű képeivel ékesítette a könyvet. 

Személyes bevezetőm után Koppándi Botond teológiai tanár  - a könyv lektora - ajánlásával folytatom: