2013. december 17., kedd

Adventi könyvbemutatók


 • Gábor Katalin jóvoltából december 7-én a brassói Pilvax Vendéglő borpincéjében Márk Attila énekmondó közreműködésével bemutattam Legyen világosság című könyvemet. Másnap Máthé Sándor lelkész meghívására a brassói unitáriusoknak tartottam istentiszteletet, amelyet szintén könyvbemutató követett.
 • A Muzsnai Unitárius Egyházközségben szervezett adventi estén (december 12-én) Zoltáni Csaba polgármester zenei közreműködésével könyvbemutatót és felolvasóestet tartottam. Szabó Zsolt jóvoltából az est hangfelvétele elérhető az egyházközség blogján.
 • December 13-án este a sepsiszentgyörgyi unitárius templom gyülekezeti termében tartottam könyvbemutatót és felolvasást. Az est hangulatát a helyi Mácsafej zenekar megzenésített versei tették színesebbé és meghittebbé.  A találkozóról a Háromszék napilapban jelent meg beszámoló. Bedő Zoltán: Egy papköltő vallomásai címmel írt méltatása Székely Hírmondóból alább olvasható: 
  Bensőséges, mondhatni családias légkör uralkodott péntek este a sepsiszentgyörgyi unitárius templom tanácskozótermében megtartott író-olvasó találkozón. A hangulat titka a gyülekezet segédlelkészeként szolgáló szerző ismertségében, valamint szeretetet, melegséget és szilárd erkölcsi tartást sugárzó személyiségében rejlik.
  A Legyen világosság című könyvet és annak íróját, Demeter Sándor Lorándot méltató Kovács István unitárius lelkész szerint tanulmányok, templomi szónoklatok, versek és különböző műfajú vallomások megható gyűjteménye a kötet. Az írások kőkemény, szókimondó, igaz beszédek, amelyek arra hivatottak, hogy a pillanat elszálló állapotából írásba merevedve őrizzék meg az őket megszülő ember nemes érzelmi töltetet hordozó gondolatait. A szerzőről elmondta, egy mély lelkületű és gondolkozású, kérdéseire választ kereső alkatot ismert meg benne, aki hivatástudattal és hittel végzett szolgálata által mély nyomokat hagyott a sepsiszentgyörgyi gyülekezet lelkében és emlékezetében.
  Kötetbe foglalt írásaiból is a hiteles, nem köntörfalazó, önös érdekből szépítgető, szókimondó ember szelleme sugárzik, aki szóvirágoktól cikornyás, hamis, andalító mesék helyett mélyről előhozott, tetten ért igazságok felmutatásával gyönyörködteti olvasóit. A jelen mű különböző műfaji formákban megjelenített vallomásgyűjtemény. Egy olyan ember vallomásai ezek, aki szolgálatra vállalkozott, és ebben a Jóistent választotta társául. Ebből adódóan képes felülemelkedni a megszokott, kényelmes gondolkodáson, és az egysíkú látásmódtól eltérően távlatosan tekint a folyamatokra. A szónoklatokat nem szereti olvasni, azok meghallgatásra valók – vallotta be Kovács tiszteletes, aki ebben az esetben szívesen tett kivételt, mert az itt találhatók többet hordoznak annál, ami általában a leírt prédikációkba belefoglalható.
  A baráti beszélgetésnek köszönhetően a szerző magánéletének azon vetületei is megvilágosodtak, melyek hangsúlyosan hozzájárultak egyénisége kiforrásához. Közéjük tartozik a származása is, melyről a könyvben található önéletrajzi vallomás saját maga által felolvasott részletében így vall:
  „Édesapám a firtosi tündérvilág völgyében meghúzódó kicsiny szabad-székely faluból, Énlakáról indult életpróbáló útjára; édesanyám Bözödkőrispatak szalmafonatos világából vonult be a városba. Abban a bizonyos tarsolyban, amelyből az ember újjáépíti magát, e két székely falunak a lelkisége rejlik. Az énlaki tündérek őseinek történelmét, mese- és mondavilágát szerettették meg velem; a kőrispataki szalmadíszekkel a természettel együtt élő és alkotó ember szépségét ismertem meg.”
  A találkozó ünnephez méltó, emelkedett hangulatának megteremtésében az elsősorban magyar költők verseit megzenésítő Mácsafej zenekar fennkölt játéka is szerepet játszott.
 • Advent harmadik vasárnapjának délutánján a gyergyószentmiklósi unitárius templomban prédikáltam. Istentisztelet keretében Farkas Wellmann Endre költő méltatásával mutattuk be könyvemet és olvastam fel írásaimból.   

2013. december 6., péntek

Vállalkozói műhelytitkok Erdélyben


Ambrus Tibor könyvét december 4-én, szerdán délután mutatták be a MÜTF Oktatási Központban. A székelyudvarhelyi Modern Üzleti Tudományok Oktatási Központ és a Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó által közösen szervezett könyvbemutatót a MÜTF Oktatási Központ aulája, Kőkereszt tér 1. szám alatt. Ambrus Tibor: Vállalkozói Műhelytitkok Erdélyben című könyvét Szentkirályi-Szász Krisztina, a Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó vezérigazgatója, Kandikó József, az Edutus Főiskola rector emeritusa,Radetzky Jenő miniszteri biztos, a Kárpát Régió Üzleti Hálózat Zrt. Vezérigazgatója, Kovács István, az Erdélyi Magyar Unitárius Egyház közügyi gazgatója, az országos elnökség tagja és Demeter Sándor Lóránd unitárius lelkész méltatja. A szerző, Ambrus Tibor rövid szakmai előadást tartott a könyvben bemutatott kutatás eredményeiről.

A könyvbemutatón elhangzott méltatásomat alább ajánlom. lsd