2014. december 10., szerda

Könyvbemutató Székelyudvarhelyen

Könyvbemutató Székelyudvarhelyen: Demeter Sándor Lóránd: Legyen világosság - 2014. december 11-én, csütörtök, 19 óra, G. Café - a szerzővel Szabó Attila, a Más Rádió főszerkesztője beszélget.
Demeter Sándor Lóránd székelyderzsi unitárius lelkész Legyen világosság címet viselő kötete 2013 őszén jelent meg. A prédikációkat, verseket és elmélkedéseket tartalmazó könyv írásai Koppándi Botond teológiai tanár ajánlója szerint „egy lelkész és egy közösség ezredforduló-tájéki útkeresésének tükörképét adják.”
A Jézus születésére előkészítő és tanításának befogadására motiváló advent várakozás alkalmas időszak egy ilyen jellegű könyv gondolatainak megosztására.
A könyv székelyudvarhelyi bemutatójának helyszíne 2014. december 11-én, csütörtökön 19 órától a G. Kávézó, ahol a szerzővel Szabó Attila, a Más Rádió főszerkesztője beszélget.
Az est hangulatát Lakatos Sándor és Lőrinczi Levente gitárjátéka szépíti.
Utóhang:
A könyv megvásárlásával a Székelyderzsi Unitárius Egyházközség Régi iskola programját támogatja.
Az egykori iskolaépületben jelenleg orvosi rendelő, gyülekezetei terem és egyházközségi iroda működik. Konyha, mosdó és vendégszobák építésével az ingatlan olyan többfunkciós épületté alakítható át, amely a turizmusban népszerű világörökség templom kiegészítő épülete lehet; helyiségei gyülekezeti és közösségi célokat szolgálhatnak. Munkahelyet teremtünk és egy közösségi konyha beüzemelésével a gyülekezet szociális hálóját erősítjük.

2014. november 23., vasárnap

Időalagút

A hétvége egyik vezető híre, hogy Ferenc pápa egy reggeli misén arról prédikált, hogy A megváltás ingyenes, be kell fejezni azt a gyakorlatot, hogy az egyház pénzt kér keresztelőkért, az áldásért és a misékért.” A prédikációban (homília) elhangzottakat a média a katolikus egyházat és a katolikus papságot megrázó hírként tálalja. Pedig a prédikáció még nem a vatikáni zsinat határozata. Még akkor sem, ha az pápai prédikáció. 
Miért rázná meg egy reggeli homília a katolikus egyház szervezetét, ha Erdélyben még a II. vatikáni zsinat 1965-ös rendelkezései sem váltak korszerűvé? (Ez a zsinat írja elő többek között annak a kötelezvénynek – reverzális – az eltörlését, amelyben a katolikus és/vagy a más felekezetű szülővel írásban ígértetik meg azt, hogy gyermekeit kötelezően katolikusnak kereszteli. Kivéve Erdélyben.) A II. vatikáni zsinat egyébként szinte mindent elfogadott azok közül a reformjavaslatok közül, amelyeket Luther Márton 1517-ben abban az ominózus 95 tételben kifüggesztett a wittenLuther Mártonnábergi vártemplom kapujára. Anno a búcsúcédulák l is kiverték a biztosítékot. Fél évezreddel az események után Ferenc pápa reggeli prédikációjának is témája. Ez megrázóbb lesz, mint a reformáció?
A protestáns világ immár az új reformáció korát éli, amelyet szintén egy német lelkész, Kalus Douglass hirdetett meg 96 tétel az egyház jövőjéről c. könyvével. Elgondolkodtató alaptétele, hogy „Szolgáld egyházadat, de ne engedelmeskedj neki!”, ami annyit tesz, hogy keresd a javát, de ne légy vak, mert egyedül Istennek tartozol engedelmességgel. Az új reformáció elve a következő: „A protestáns hit alapmeggyőződése, hogy keresztény ember számára végső, és minden minden körülmények között érvényes tekintély nem lehet sem lelkész, sem presbitérium, sem zsinat, sem egyházkormányzat. Egyedül Isten az, akinek minden körülmények között engedelmeskednünk kell.” (Douglass, 15.oldal)

Az új reformáció szemszögéből, ha vannak, akik fenntartanak, támogatnak és engedelmesen kiszolgálnak egy rendszert vagy egy intézményi folyamatot, akkor az működni is fog. Ezért is kérdés, hogy mitől lenne egy hétköznapi homília megrázóbb a reformációnál?
s.


2014. november 18., kedd

Templomjavítás újratöltve

Tűzálló anyag keverése
2014. november 17-től folytatódik a templomfelújítás. A Rustic Kft. részéről 10 alkalmazott érkezett, hogy a minisztérium részéről jóváhagyott 200 000 lej értékében újabb munkafázisokat végezzen el.

Amire számítani lehet:
1. Tűzvédő anyaggal kezelik le az összes faelemet.
2. Befejezik a torony ablakait és visszahelyezik a védőhálót.
3. A várkerítés félfödelének tartóoszlopait levakolják, a faragott fa oszlopokat felújítják és új alapokra helyezik.
4. A főútra eső részen lebontják a barna vaskertet, a terepet kiegyenlítik
Készül a drén
5. A várfal körül drénrendszert (vízelvezető) készítenek. Ezzel remélhetőleg megszüntethető a napórás bástya vizesedése.
(A templom tetőszerkezetének javítása, újrafödése még várat magára.)

Az egyházközség részéről a munkásokat a régi iskola épületében szállásoltuk el.
Jövőre ünnepeljük a jégverés napi határkerülés 200. évfordulóját. A jelentős eseményre már most elkezdtük a készülődést, ezért a várfal körüli szintrendezéssel egyszerre  a világháborús emlékmű körüli kerítést is felújítjuk. Reméljük, hogy sikerül megoldani a vízelvezető sáncot és a járda szintezését is, így a napórás bástya környékén is használhatóvá válik a járda és az útról lefolyó esővíz sem zúdul rá a templomra.

Áldás legyen ezen a munkán is.

2014. november 9., vasárnap

Dávid Ferenc zarándoklat kis kitérővel Kelnekre

Székelyderzsiek a XVII. Dávid Ferenc emlékzarándoklaton
Hétvégén részt vettünk a Magyar Unitárius Egyház és az ODFIE által szervezett XVII. Dávid Ferenc emlékzarándoklaton Déva várában, ahol az egyházalapító püspök holtig tartó börtönbüntetését szenvedte. Elítélésekor is hittel vallotta: "Mennyköve pápáknak, tüze, kardja, máglyarakása, / Semmi erő soha nem tartja fel azt, mi igaz. / Azt írtam, s hittel hirdettem, amiket érzék: / Holtom után a hamis hit Babilonja ledől!"
A kelneki várban
A zarándokút része volt Kelnek várának meglátogatása, amely a székelyderzsi vártemplommal egy csoportban került fel a világörökség listára. (Kelnekről magyar leírást is betettem, de elérhetőségi infókra csak román anyagban akadtam.) Az egykor fele-fele arányban szászok és magyarok lakta településen mára már sem magyar, sem szász nem él. A várat 1995-ben egy alapítvány vette "bérbe" és gyönyörűen felújíttatta. Múzeuma szépen mutatja be az evangélikus szász örökséget. Templomrészébe a látogatás ideje alatt középkori zene szól. Istentiszteleti helyként nem használják. Az egykori szalonnás torony (ott egy bástyában tartottak) is üres, és borospincéjében is üresen konganak az embermagasságú hordók.
A házastársi békítőt egy ággyal, egyetlen tányérral, kanállal, villával igen ötletesnek találtuk. Átnézem az egyházközség békítő jegyzőkönyveit hátha ilyesminek a nyomára akadok. Hanem egyik bástyacellát most is kialakíthatjuk békítőnek. Hátha hozzájárulhatunk a válások számának csökkenéséhez. Néha nem árt régi dolgokról lepallani a port. :)

Szép nap volt, jó csapattal, örömökkel és élményekkel.
Köszönöm mindenkinek,
 Sándor


2014. november 1., szombat

Halottak napjára

Halottak napja alkalmából a temetőn elhangzott prédikáció ITT olvasható.
A Sose halunk meg c. film betétdalával kívánunk békés emlékezést mindenkinek.

2014. augusztus 7., csütörtök

X. Unitárius Gyermekhét

Fenti cikk Molnár Melinda tollából jelent meg augusztus 6-án az Udvarhelyi Híradó Művelődés rovatában. Ajánlom még figyelmetekbe a muzsnai unitáriusok blogjáról a sok-sok fényképpel kiegészített beszámolót. Köszönet mindenkinek, akik idejüket, kedvüket, lelküket ajándékozták a gyermekeknek. A szülőknek, nagyszülőknek a vasárnapi záró istentiszteletre a süteményeket, tortákat, üdítőitalokat. Egyik ízletesebb volt, mint a másik. :)

2014. május 14., szerda

Összehangoló - házassági felkészítőÚj egyházi- és egyházközségi kezdeményezésként május 10-én kedvesemmel egész napos házassági felkészítőt tartottunk.

Az  Összehangoló foglalkozásokon 5 jegyespár vett részt.

Köszönöm nekik az áldásos napot, és nevükben is köszönöm a hátterezőknek (Bodor Irma, Árkosi Gyöngyi, Dénes Margit) a terülj-terülj asztalkát. lsd

2014. május 5., hétfő

Hittel, családdal, munkával! - Unitárius jövőkép Székelyderzsben

Idei kihelyezett ülésén a keblitanács értékelemzést végzett. 
Erre alapozva megfogalmazta az egyházközségi jövőképet és a küldetést
A jövőben ez lesz minden egyházközségi tevékenység alapja. Várom, várjuk a gyülekezet tagjainak véleményeit, ötleteit, programjavaslatait. 
Építsünk egészséges gyülekezetet!
Hittel, családdal, munkával!

2014. április 19., szombat

Húsvéti örömüzenet


Rettenetes és fájdalmas betegségben szenvedett Jób. Barátainak keservesen vallotta meg fájdalmát, és szenvedését. Olvassanak bele Jób könyvébe, hogy megismerjék ezeket a kínokat. Élettörténetét olvasva lehet, hogy olykor úgy tűnhet, hogy soha nem ér véget a panaszkodása. A panaszmentes világ-mozgalom alapítója Will Bowen unitárius lelkész szerint „Ha valamiről azt akarod, hogy más legyen, mint amilyen, akkor az nem egyszerű ténymegállapítás, hanem panaszkodás.” Ilyenformán akár panasznak is lehet minősíteni Jób elkeseredettségét. Gondolják csak át, ha Önökkel történne hasonló (súlyos anyagi veszteség, gyermekeink halála, elviselhetetlennek és gyógyíthatatlannak tűnő betegség) megállnák panaszkodás nélkül? Hiszen olykor már hétköznapi, olykor pitiáner dolgok miatt is véget nem érő panaszáradat fakad fel sokakból. Jób azért is lehet példa, mert élete nehéz, válságos, kétségbeejtő időszakában is reménnyel ismeri el azt, hogy Isten hatalma nincs alávetve a mulandóságnak. Isten él, mellettünk áll és előbb-utóbb meglátjuk őt. Panasznak tűnő vallomásai végső soron arról tesznek bizonyságot, hogy „Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára megáll a por fölött, s ha ez a bőröm lefoszlik is, testemben látom meg az Istent.” (Jób 19, 25-26) Jézus minden tanítása, keresztfán elszenvedett halála és utolsó szavai is hasonló bizonyságtevések. Ezért eszméinek győzelmi ünnepén mindenkinek szívből kívánom, hogy ne veszítse el a reményt, mert Isten él és mellettünk van. Áldott ünnepet. lsd

2014. február 3., hétfő

Dendrokronológiai vizsgálatok eredménye

BOTÁR István - GRYNAEUS András - TÓTH Boglárka dendrokutatásának eredményét a Transsylvania Nostra folyóirat közölte: Dendrokronológiai vizsgálatok és építéstörténeti megfigyelések a székelyderzsi unitárius templom épületegyüttesében. Ajánlom azok figyelmébe akik érdeklődnek a helytörténeti ínyencségek után. PDF formátumban ingyenesen letölthető. A templomfelújításnak ez a tudományos, régészeti kutatás (is) az egyik részeredménye. Immár nyilvánosan is. Olvassák, szeressék.  
S. 


A Wiki alapján néhány infó arról, hogy mi a dendrokronológia:  
dendrokronológia az egyetlen olyan kormeghatározási módszer, amely hosszú távon képes abszolút dátumozást biztosítani egy év pontossággal.

Elméleti alapötlete Leonardo da Vinci nevéhez köthető, akinek egyik naplójában utalás található arra, hogy a fák évgyűrűiről megállapítható a száraz és csapadékos évek sorrendje. 1837-ben Charles Babbage vetette fel az évgyűrűk tanulmányozásának kérdését, és elméletileg alkalmasnak találta kormeghatározásra is. Gyakorlati megvalósítására azonban nem került sor.
régészet egyik legfontosabb datálási módszerét végül egy csillagász-fizikus professzor, dr. Andrew Ellicott Douglass, az arizonai egyetem Stewart Obszervatóriumának igazgatója dolgozta ki, ültette át a gyakorlatba, és produkálta vele az első eredményeket.

A dendrokronológia történeti alkalmazási lehetősége azon a felismerésen múlt, hogy a különböző famintákból vett évgyűrűsor átfedésekbe hozható, és ezzel folytonos, nagyon messzire mutató sorozatot lehet alkotni. Ez a cross-dating, vagy overlapping. Ezen a módon már több mint tíz évezredes folyamatos sorozatok is rendelkezésre állnak, már Douglass professzor is 1929-ben 700-ig terjedően tudott datálni. Nem mellékes eredményként egy1276 és 1299 közötti rendkívül száraz időszak nyomait is megtalálta, ami megmagyarázta a pueblo-indiánok elvándorlását és a pueblók kiürülését.