2014. április 19., szombat

Húsvéti örömüzenet


Rettenetes és fájdalmas betegségben szenvedett Jób. Barátainak keservesen vallotta meg fájdalmát, és szenvedését. Olvassanak bele Jób könyvébe, hogy megismerjék ezeket a kínokat. Élettörténetét olvasva lehet, hogy olykor úgy tűnhet, hogy soha nem ér véget a panaszkodása. A panaszmentes világ-mozgalom alapítója Will Bowen unitárius lelkész szerint „Ha valamiről azt akarod, hogy más legyen, mint amilyen, akkor az nem egyszerű ténymegállapítás, hanem panaszkodás.” Ilyenformán akár panasznak is lehet minősíteni Jób elkeseredettségét. Gondolják csak át, ha Önökkel történne hasonló (súlyos anyagi veszteség, gyermekeink halála, elviselhetetlennek és gyógyíthatatlannak tűnő betegség) megállnák panaszkodás nélkül? Hiszen olykor már hétköznapi, olykor pitiáner dolgok miatt is véget nem érő panaszáradat fakad fel sokakból. Jób azért is lehet példa, mert élete nehéz, válságos, kétségbeejtő időszakában is reménnyel ismeri el azt, hogy Isten hatalma nincs alávetve a mulandóságnak. Isten él, mellettünk áll és előbb-utóbb meglátjuk őt. Panasznak tűnő vallomásai végső soron arról tesznek bizonyságot, hogy „Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára megáll a por fölött, s ha ez a bőröm lefoszlik is, testemben látom meg az Istent.” (Jób 19, 25-26) Jézus minden tanítása, keresztfán elszenvedett halála és utolsó szavai is hasonló bizonyságtevések. Ezért eszméinek győzelmi ünnepén mindenkinek szívből kívánom, hogy ne veszítse el a reményt, mert Isten él és mellettünk van. Áldott ünnepet. lsd