2014. november 23., vasárnap

Időalagút

A hétvége egyik vezető híre, hogy Ferenc pápa egy reggeli misén arról prédikált, hogy A megváltás ingyenes, be kell fejezni azt a gyakorlatot, hogy az egyház pénzt kér keresztelőkért, az áldásért és a misékért.” A prédikációban (homília) elhangzottakat a média a katolikus egyházat és a katolikus papságot megrázó hírként tálalja. Pedig a prédikáció még nem a vatikáni zsinat határozata. Még akkor sem, ha az pápai prédikáció. 
Miért rázná meg egy reggeli homília a katolikus egyház szervezetét, ha Erdélyben még a II. vatikáni zsinat 1965-ös rendelkezései sem váltak korszerűvé? (Ez a zsinat írja elő többek között annak a kötelezvénynek – reverzális – az eltörlését, amelyben a katolikus és/vagy a más felekezetű szülővel írásban ígértetik meg azt, hogy gyermekeit kötelezően katolikusnak kereszteli. Kivéve Erdélyben.) A II. vatikáni zsinat egyébként szinte mindent elfogadott azok közül a reformjavaslatok közül, amelyeket Luther Márton 1517-ben abban az ominózus 95 tételben kifüggesztett a wittenLuther Mártonnábergi vártemplom kapujára. Anno a búcsúcédulák l is kiverték a biztosítékot. Fél évezreddel az események után Ferenc pápa reggeli prédikációjának is témája. Ez megrázóbb lesz, mint a reformáció?
A protestáns világ immár az új reformáció korát éli, amelyet szintén egy német lelkész, Kalus Douglass hirdetett meg 96 tétel az egyház jövőjéről c. könyvével. Elgondolkodtató alaptétele, hogy „Szolgáld egyházadat, de ne engedelmeskedj neki!”, ami annyit tesz, hogy keresd a javát, de ne légy vak, mert egyedül Istennek tartozol engedelmességgel. Az új reformáció elve a következő: „A protestáns hit alapmeggyőződése, hogy keresztény ember számára végső, és minden minden körülmények között érvényes tekintély nem lehet sem lelkész, sem presbitérium, sem zsinat, sem egyházkormányzat. Egyedül Isten az, akinek minden körülmények között engedelmeskednünk kell.” (Douglass, 15.oldal)

Az új reformáció szemszögéből, ha vannak, akik fenntartanak, támogatnak és engedelmesen kiszolgálnak egy rendszert vagy egy intézményi folyamatot, akkor az működni is fog. Ezért is kérdés, hogy mitől lenne egy hétköznapi homília megrázóbb a reformációnál?
s.


2014. november 18., kedd

Templomjavítás újratöltve

Tűzálló anyag keverése
2014. november 17-től folytatódik a templomfelújítás. A Rustic Kft. részéről 10 alkalmazott érkezett, hogy a minisztérium részéről jóváhagyott 200 000 lej értékében újabb munkafázisokat végezzen el.

Amire számítani lehet:
1. Tűzvédő anyaggal kezelik le az összes faelemet.
2. Befejezik a torony ablakait és visszahelyezik a védőhálót.
3. A várkerítés félfödelének tartóoszlopait levakolják, a faragott fa oszlopokat felújítják és új alapokra helyezik.
4. A főútra eső részen lebontják a barna vaskertet, a terepet kiegyenlítik
Készül a drén
5. A várfal körül drénrendszert (vízelvezető) készítenek. Ezzel remélhetőleg megszüntethető a napórás bástya vizesedése.
(A templom tetőszerkezetének javítása, újrafödése még várat magára.)

Az egyházközség részéről a munkásokat a régi iskola épületében szállásoltuk el.
Jövőre ünnepeljük a jégverés napi határkerülés 200. évfordulóját. A jelentős eseményre már most elkezdtük a készülődést, ezért a várfal körüli szintrendezéssel egyszerre  a világháborús emlékmű körüli kerítést is felújítjuk. Reméljük, hogy sikerül megoldani a vízelvezető sáncot és a járda szintezését is, így a napórás bástya környékén is használhatóvá válik a járda és az útról lefolyó esővíz sem zúdul rá a templomra.

Áldás legyen ezen a munkán is.

2014. november 9., vasárnap

Dávid Ferenc zarándoklat kis kitérővel Kelnekre

Székelyderzsiek a XVII. Dávid Ferenc emlékzarándoklaton
Hétvégén részt vettünk a Magyar Unitárius Egyház és az ODFIE által szervezett XVII. Dávid Ferenc emlékzarándoklaton Déva várában, ahol az egyházalapító püspök holtig tartó börtönbüntetését szenvedte. Elítélésekor is hittel vallotta: "Mennyköve pápáknak, tüze, kardja, máglyarakása, / Semmi erő soha nem tartja fel azt, mi igaz. / Azt írtam, s hittel hirdettem, amiket érzék: / Holtom után a hamis hit Babilonja ledől!"
A kelneki várban
A zarándokút része volt Kelnek várának meglátogatása, amely a székelyderzsi vártemplommal egy csoportban került fel a világörökség listára. (Kelnekről magyar leírást is betettem, de elérhetőségi infókra csak román anyagban akadtam.) Az egykor fele-fele arányban szászok és magyarok lakta településen mára már sem magyar, sem szász nem él. A várat 1995-ben egy alapítvány vette "bérbe" és gyönyörűen felújíttatta. Múzeuma szépen mutatja be az evangélikus szász örökséget. Templomrészébe a látogatás ideje alatt középkori zene szól. Istentiszteleti helyként nem használják. Az egykori szalonnás torony (ott egy bástyában tartottak) is üres, és borospincéjében is üresen konganak az embermagasságú hordók.
A házastársi békítőt egy ággyal, egyetlen tányérral, kanállal, villával igen ötletesnek találtuk. Átnézem az egyházközség békítő jegyzőkönyveit hátha ilyesminek a nyomára akadok. Hanem egyik bástyacellát most is kialakíthatjuk békítőnek. Hátha hozzájárulhatunk a válások számának csökkenéséhez. Néha nem árt régi dolgokról lepallani a port. :)

Szép nap volt, jó csapattal, örömökkel és élményekkel.
Köszönöm mindenkinek,
 Sándor


2014. november 1., szombat

Halottak napjára

Halottak napja alkalmából a temetőn elhangzott prédikáció ITT olvasható.
A Sose halunk meg c. film betétdalával kívánunk békés emlékezést mindenkinek.