2015. január 19., hétfő

Családoknál

Múlt héten sorra látogattam a gyülekezet családjait és a falu intézményeit. Az egyházi kártyanaptáron olvasható zsoltáros kérés szerint Isten jó lelkének vezérlését óhajtva, annak szellemében és a külpolitikai viszonyok drámai hátterével egy ősi kínai közmondást osztottam meg minden családdal:
A lélek sugárzása SZÉPPÉ varázsolja az embert.
Az ember szépsége ÖSSZHANGOT teremt a házban.
Az otthon összhangja RENDET teremt a hazában.
S ha az országban rend honol BÉKE köszönt a világra.
Szépség, összhang, rend és béke ajánlásával kértem áldást családjainkra, munkánkra, életünkre, és így kérem távol élő gyülekezeti tagjainkra és blogunk minden olvasójára is Isten áldását:
"A békesség Istene pedig tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére és munkálja bennünk azt, ami kedves előtte." (Zsid 13,2021) Ámen. (S.) 

2015. január 15., csütörtök

A 2014-es esztendő egyházközségi életének összefoglalása

Vágják sutba a kételyeiket, bízzanak és szárnyaljanak. Az egyházközség elöljáróinak nevében így kértem mindannyiukat az együtt-munkálkodásra 2014-ben is. Egyházközségünkért, falunkért és önmagunkért. Kértem, hogy a családlátogatásokkor ajándékba adott kártyanaptár bibliai idézete „De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek...” (Ézs 40,31), valahányszor rá néznek erre emlékeztesse Önöket: a legjobbaknál, a legkülönbeknél, a legkiválóbbaknál is jobbak lehetünk.

A számvetés napján röviden így látom a 2014. esztendőt: Jövő felé mutató, értékteremtő munkával folytattuk a nyitottságra és átláthatóságra való törekvést, az egyházközség szellemi-, lelki- és anyagi életének épségben tartását, fejlesztését, gazdagítását.

Köszönet illesse azokat, akik munkájukkal, anyagi hozzájárulásukkal, ötleteikkel, tanácsaikkal és kapcsolataikkal hozzá járultak ahhoz, hogy a Székelyderzsi Unitárius Egyházközség eredményes, fejlődő és egészséges gyülekezet legyen. Köszönet illesse az egyházközség gondnokát, keblitanácsosait, pénztárosát, harangozóit, idegenvezetőit, kántorát és kórusvezetőjét, akiknek rendszeres munkája nélkül sok értékkel kevesebb lenne gyülekezetünk.

A Ramocsa Népe községi havilap hasábjain-, lelkészi blogunkon- (www.derzsipapek.blogspot.com), a falu honlapján (www.szekelyderzs.com) és más fórumokon megjelentetett anyagokon keresztül gyülekezeti tagjaink rendszeresen tájékozódhattak az egyházközség életéről, ügyviteléről, a lelkész- és a keblitanácsosok munkájáról. A részletes beszámolók célja volt, hogy az egyházközséget egy nyitott-, átlátható intézménnyé tegye.