2015. május 15., péntek

A jóért: hittel, családdal, munkával (Hálaadás a Székelyderzsi Unitárius Egyházközség elmúlt évtizedéért)

Molnár Melinda cikke (UH, 89. szám, 2015. május 12.)
Fenti címmel jelent meg Molnár Melinda írása az Udvarhelyi Híradó 89. számának Hit-Vallás rovatában az egyházközség jubileumi ünnepéről, amelyet Jeremiás próféciájának vezetésével készítettünk elő: „Az Úr igéje szólt: Örömmel, teljes szívemből és teljes lelkemből teszek jót velük!”
(Jer 32, 1 és 41)

Az ünnep lényegét Melinda így ragadta meg: "Tíz éve kapott új lelkészt Székelyderzs és a világörökség részét képező vártemplom. Szombaton a szépszámú helyi közösség és vendégeik együtt adtak hálát Demeter Sándor Lóránd lelkész szolgálatáért, az elmúlt évtized megvalósításaiért. Jövőképük: egészséges közösségben tenni a jót, hittel, családdal, munkával. Az istentiszteleten Székely Kinga Réka homoródszentpéteri unitárius lelkész, hitéleti és missziós előadótanácsos hirdette az igét." 

Következzen egy képes összeállítás az eseményről: