2015. december 30., szerda

A gyülekezeti közösség ünnepe


A gyülekezeti közösség szent, magasztos és áldott ünnepe az úrvacsoravétel. Miért bátorkodom ezt így kijelenteni? Nézzük csak...
Néhány évvel ezelőtt Philadelphiában azon a lépcsőn állhattam, ahol a nemzedékem egyik nagy hőse, Roky Balboa fárasztó edzései után kifejezte örömét. A várost többen ismerhetik erről a filmrészletről, vagy a Streets of Philadelphia című alkotásról, de kevesen tud(hat)ják azt, hogy ugyanabban a városban található egy unitárius gyülekezet, amely az egykori tudós pap, John Priestley nevét viseli. Ő volt az, aki az 1700-as években felfedezte az oxigént, és akinek kutatási eredményei segítették Jan Ingenhousz holland orvost abban, hogy leírja: a fény energiája kell ahhoz, hogy a növények növekedni tudjanak és oxigént bocsássanak ki. Az első jánosi levél Istent a fénnyel azonosítja és a közösséggel kapcsolja össze: „Az Isten világosság és nincs benne semmi sötétség. (…) Ha pedig világosságban járunk, ahogyan ő maga világosságban van, akkor közösségünk van egymással.” (1Jn 1, 5-7) 1947-ben a Holt tengeri tekercsek között megtalálták Tamás Evangéliumát, amely Jézus és tanítványai között egy ilyen párbeszédet örökít meg: „Oktass minket a helyről ahol vagy, mivel erre szükségünk van, hogy azt keressük: „Ez a fény a fényember bensejében van és az egész világot megvilágítja. Ha ő nem világít, akkor sötétség van.” (Tam. Ev. 24.)
Karácsony a fénynek és a közösségnek az ünnepe.
A téli napforduló idejére eső ünnepen Máriához és Józsefhez, a nyájukat legeltető pásztorokhoz és a napkeleti bölcsekhez hasonlóan több ezren kelnek útra, hogy szeretteikkel találkozzanak, őket megajándékozzák és az ünnep Isten-fényéből tápláló erőt merítsenek. Ebben a találkozó-időben a gyülekezet körülállja az úrasztalát, hogy a Világ Világosságának nevezett mester életére és tanítására emlékezve két unitárius alapelv - a hit és a tudomány - gyönyörű összefűződésének egymást kiegészítő örök érvényű tanítását felfrissítse:
1. Isten fény.
2. Az ő fénye minden emberben ott ragyog. Életét táplálja és növekedését segíti.
3. A közös fény közösséggé kapcsol(hat) össze.
Legyen hát az idei találkozásokon is Isten áldása.

Demeter Sándor Lóránd
Székelyderzs
(Megjelent az Udvarhelyi Híradó karácsonyi rovatában.)

2015. december 16., szerda

Régi iskola - Felújítási munkák a BGA támogatásával


A Bethlen Gábor Alap támogatásával Többfunkciós központ Székelyderzsen elnevezésű program részeként a Régi Iskola nevet viselő, egyházközségi használatban levő ingatlanban mosdó- és szennyvízhálózat kiépítése történt.  A program célja, hogy az épületet olyan közösségi térré alakítsuk, amely a 480 lelkes gyülekezet és egy világörökség templom által támasztott közösségi igényeknek képes megfelelni. Az épületben működő orvosi rendelő, gyülekezeti terem és egyházközségi iroda mellett egy előkészítő konyha és mosdó vált szükségessé ahhoz, hogy az ingatlant kultúráltan lehessen használni és egy megálmodott szociális program elindítását segítse.

A BGA által nyújtott támogatásból a modósval foglalkoztunk, de az előkészítési munka során a vzízvezetéssel és a szennyvíz elvezetésével már az előkészítő konyha ügyében is haladtunk.
A felújítási munkához Tövissi Zsolt látványterve alapján Dénes Ödön mérnök és tervezője Márton József készítették el a kivitelezési tervet.
A programra szánt támogatás 2015. szeptember 29-én érkezett be az egyházközség számlájára, a hivatalos banki átváltás után 8040 lej. Ezt kovetően az egyházközség vezetősége úgy kért árajánlatot, hogy az tartalmazza az elvégzendő munkálatok munkadíját és a szükséges anyagmennyiségre szóló árajánlatot is, amelynek beszerzése a vállalkozó feladata. A meghírdetett munkálatot Dénes Ferenc I.I. vállalkozása nyerte, akik december elejére be is fejezték a megvalósítást, az alábbi 5 munkafázsiban:
1. A terep előkészítése, hulladék eltávolítása2. Falazási munkálatok3. Vakolási munkálatok
4. Betonozási munkálatok
5. Vízvezeték és kanalizás elhelyezése, szereléseA pályázati keretet túllépve az egyházközség önerőből is hozzájárult a fejlesztéshez, így a munkálat teljes értéke elérte a 12000 lejt, amely az önkéntes munkák hozzáadásával még növekedik. Ilyenek: 1. A Dénes Ödön által készített felújítási tervdokumentáció 2. Kiegészítő karbantartási munkák végzése az épületen Dénes Ferenc és csapata részéről: csatorna szerelése, mennyezetjavítás, lépcsőjavítás, vakolásjavítások. A polgármesteri hivatal kotrógépével segítette a kanalizálás kiépítését.
A pályázattal, az önrésszel és az önkéntes hozzájárulásokkal, támogatásokkal nagyot léptünk előre az épület fejlesztésében.