2016. május 5., csütörtök

Az elmúlás tanítása

Képtalálat a következőre: „visszapillantó tükör”"A tükörben látható tárgyak közelebb vannak, mint látja." - figyelmeztetnek a visszapillantó tükrök feliratai. A megtett életútra visszatekintve ugyanezt gondoljuk. Életünk történései szempillantásnyi időnek tűnnek. Ami előttünk van nagynak, távolinak, nehezen elérhetőnek látszik. Ami mögöttünk van összesűrűsödik az időben. Olyan lesz, mint gyermekkorban az ablak párájába rajzolt betűink, ábráink, jeleink. Ahogyan Jakab apostol mondja: "Micsoda a ti életetek? Bizony pára az, amely rövid ideig látszik, azután pedig eltűnik."(Jak 4,14) Leheletfinom, időben behatárolt, illékony. Ez az életünk. Érdemes vigyzáni rá. 

2016. április 30., szombat

Sajtókonferencia

UNESCO-vártemplomok Erdélyben. Nyitott kapuk a kulturális örökség megismeréséhez és védelméhez. 
2016. április 28.

Alább a konferencián elhangzott köszöntőbeszédem olvasható kiegészítve a KovátsFoto képeivel: 

Isten áldja! Erős vár a mi Istenünk! - Bună ziua. Doamne ajută! - Guten Tag! Ein' feste Burg ist unser Gott!

UNESCO -vártemplomok Erdélyben – projektünk a szász és a székely kultúra, a Német Evangélikus- és a Magyar Unitárius Egyház közötti párbeszédre kínált és kínál lehetőséget. A támogatókon keresztül (Norvégia, Liechtenstein, Izland) ebbe a párbeszédbe bekapcsolódott az európaiság, a pályázat kiírója (Romániai Művelődési Minisztérium) által az ország, a templomhoz való ragaszkodással pedig Székelyderzs és a helyi közösség.

A mai sajtókonferencián ezzel

2016. február 15., hétfő

A székelyderzsi unitárius templom orgonájának története

Képtalálat a következőre: „szekelyderzs”
A Hargita Népe hasábjain megjelent cikket Márk Attila erdélyi daltulajdonos, az árkosi unitárius egyházközség kántora írta. Nagy értékű munka, ahogyan egyházközségről-egyházközségre járva levéltári kutatások, egyházközségi jegyzőkönyvek alapján rekonstruálja az orgonák történetét. Szívesen ajánlom elolvasásra. Itt található: http://hargitanepe.eu/a-szekelyderzsi-unitarius-templom-orgonajanak-torteneteMárk Attila szépen megírt orgonatörténeti összefoglalójához egy kis helytörténeti adalékkal magam is szeretnék hozzájárulni. A történet faceookos megosztásakor Ádám Zsolt az egyházközség egykori énekvezére méltán jegyezte meg: "És legutóbb 2000 ben volt nagyjavítás, hangolás Pap Zoltán udvarhelyi orgona építő mester által." Azt követően, az orgona építésének 170. évfordulóján (2007) még egy karbantartó javítást végzett az orgonán, és annak értékéről a falunapi ünnepségre összeseregletteknek előadást is tartott. Pap Zoltán neve nem maradhat ki az orgonakészítő és javító mesterek sorából. A történetírásbból megismert orognaéptő- és javító mesterek mellett legyen ismert azoknak a mestereknek a neve is akik az évszaázadok során Isten dicséretére és a a gyülekezeti éneklés vezetésére megszólaltatták e gyönyörű hangszert: 

A Székelyderzsi Unitárius Egyházközség mesterei (kántortanítói)

 1. Kovács Kerestély (1749 - ?)
 2. Vitalis alias Szentlászlói Mihály (1789 től 8 évig, s utána nagyon rövid ideig)
 3. Pálfi György (Körülbelül 1 évig)
 4. Baczó József (1798 – 1803)
 5. Botár Ferencz (1803 – 1815) – 12 évig
 6. Kovács Dániel (1815 – 1820) – 5 évig
 7. Török Péter (1820 – 1831) – 11 évig
 8. Hadnagy Pál (1832 – 1837) – 5 évig
 9. Sófalvi József (1838 – 1853) – 15 évig
 10. Gábor András (1854 – 1878) – 24 évig
 11. Mesterhelyettesek és segédtanítók: Gábor Dénes (1877 – 1879) és Szathmári Miklós (?)
 12. id. Kiss Jakab (1880 – 1897) – 17 év
 13. ifj. Kiss Jakab (1897 - 1913)1 – 16 év
 14. ifj. Dénes János (1913-1914) - 1 év
 15. Barabás Vilmos (1914 – 1923) – 9 év
 16. Dénes János 3 hónap
 17. Szathmáry Ferenc (1923 – 1935) – 12 év
 18. Petres Albert (1935 – 1942) – 7 év
 19. Petres Albertné (1942 – 1943) – 1 év
 20. József Domokos (1944 - 1945) – 1 év
 21. Molnos Lajos (1945 – 1947) – 2 év
 22. Dénes Mózes (1947 – 1948) – 1 év
 23. Rostás Zoltán (1948 – 1949) – 1 év
 24. Dénes Albert (1950 – 1962) – 12 év
 25. Pál Ákos id. (1962 – 2002)2 – 40 év
 26. Ádám Zsolt (2002-2009) – 7 év
 27. Pál Ákos ifj.  (2009-től )
1 Sándor Gergely: A drzsi unitária szent eklézsiában szolgáló papok és mesterek az utóbbi 2 század alatt (1728-1887). Kézirat, 1893. május 9-én.

2 1913 – 1978-ig a mesterek névsorát összeállította Bíró Mihály: A Székelyderzsi Unitárius Egyház története 1910-től napjainkig. Székelyderzs, 1978, Lelkészképesítő dolgozat