2016. február 15., hétfő

A székelyderzsi unitárius templom orgonájának története

Képtalálat a következőre: „szekelyderzs”
A Hargita Népe hasábjain megjelent cikket Márk Attila erdélyi daltulajdonos, az árkosi unitárius egyházközség kántora írta. Nagy értékű munka, ahogyan egyházközségről-egyházközségre járva levéltári kutatások, egyházközségi jegyzőkönyvek alapján rekonstruálja az orgonák történetét. Szívesen ajánlom elolvasásra. Itt található: http://hargitanepe.eu/a-szekelyderzsi-unitarius-templom-orgonajanak-torteneteMárk Attila szépen megírt orgonatörténeti összefoglalójához egy kis helytörténeti adalékkal magam is szeretnék hozzájárulni. A történet faceookos megosztásakor Ádám Zsolt az egyházközség egykori énekvezére méltán jegyezte meg: "És legutóbb 2000 ben volt nagyjavítás, hangolás Pap Zoltán udvarhelyi orgona építő mester által." Azt követően, az orgona építésének 170. évfordulóján (2007) még egy karbantartó javítást végzett az orgonán, és annak értékéről a falunapi ünnepségre összeseregletteknek előadást is tartott. Pap Zoltán neve nem maradhat ki az orgonakészítő és javító mesterek sorából. A történetírásbból megismert orognaéptő- és javító mesterek mellett legyen ismert azoknak a mestereknek a neve is akik az évszaázadok során Isten dicséretére és a a gyülekezeti éneklés vezetésére megszólaltatták e gyönyörű hangszert: 

A Székelyderzsi Unitárius Egyházközség mesterei (kántortanítói)

 1. Kovács Kerestély (1749 - ?)
 2. Vitalis alias Szentlászlói Mihály (1789 től 8 évig, s utána nagyon rövid ideig)
 3. Pálfi György (Körülbelül 1 évig)
 4. Baczó József (1798 – 1803)
 5. Botár Ferencz (1803 – 1815) – 12 évig
 6. Kovács Dániel (1815 – 1820) – 5 évig
 7. Török Péter (1820 – 1831) – 11 évig
 8. Hadnagy Pál (1832 – 1837) – 5 évig
 9. Sófalvi József (1838 – 1853) – 15 évig
 10. Gábor András (1854 – 1878) – 24 évig
 11. Mesterhelyettesek és segédtanítók: Gábor Dénes (1877 – 1879) és Szathmári Miklós (?)
 12. id. Kiss Jakab (1880 – 1897) – 17 év
 13. ifj. Kiss Jakab (1897 - 1913)1 – 16 év
 14. ifj. Dénes János (1913-1914) - 1 év
 15. Barabás Vilmos (1914 – 1923) – 9 év
 16. Dénes János 3 hónap
 17. Szathmáry Ferenc (1923 – 1935) – 12 év
 18. Petres Albert (1935 – 1942) – 7 év
 19. Petres Albertné (1942 – 1943) – 1 év
 20. József Domokos (1944 - 1945) – 1 év
 21. Molnos Lajos (1945 – 1947) – 2 év
 22. Dénes Mózes (1947 – 1948) – 1 év
 23. Rostás Zoltán (1948 – 1949) – 1 év
 24. Dénes Albert (1950 – 1962) – 12 év
 25. Pál Ákos id. (1962 – 2002)2 – 40 év
 26. Ádám Zsolt (2002-2009) – 7 év
 27. Pál Ákos ifj.  (2009-től )
1 Sándor Gergely: A drzsi unitária szent eklézsiában szolgáló papok és mesterek az utóbbi 2 század alatt (1728-1887). Kézirat, 1893. május 9-én.

2 1913 – 1978-ig a mesterek névsorát összeállította Bíró Mihály: A Székelyderzsi Unitárius Egyház története 1910-től napjainkig. Székelyderzs, 1978, Lelkészképesítő dolgozat


Nincsenek megjegyzések: