2016. április 30., szombat

Sajtókonferencia

UNESCO-vártemplomok Erdélyben. Nyitott kapuk a kulturális örökség megismeréséhez és védelméhez. 
2016. április 28.

Alább a konferencián elhangzott köszöntőbeszédem olvasható kiegészítve a KovátsFoto képeivel: 

Isten áldja! Erős vár a mi Istenünk! - Bună ziua. Doamne ajută! - Guten Tag! Ein' feste Burg ist unser Gott!

UNESCO -vártemplomok Erdélyben – projektünk a szász és a székely kultúra, a Német Evangélikus- és a Magyar Unitárius Egyház közötti párbeszédre kínált és kínál lehetőséget. A támogatókon keresztül (Norvégia, Liechtenstein, Izland) ebbe a párbeszédbe bekapcsolódott az európaiság, a pályázat kiírója (Romániai Művelődési Minisztérium) által az ország, a templomhoz való ragaszkodással pedig Székelyderzs és a helyi közösség.

A mai sajtókonferencián ezzel
a házigazda szeretettel, nemzetek és felekezetek iránti nyitottsággal és tisztelettel köszöntöm meghívott vendégeinket, a sajtó képviselőit és a helyi résztvevőket.
A vállalt szellemiségnek megfelelően eseményünk háromnyelvű lesz. A román nyelvre való szinkrontolmácsolást Kiss Zoltán, a CIVITAS Alapítvány munkatársa biztosítja, a német nyelvű köszöntőt Barta Klaudia, gyülekezetünk tagja tolmácsolja.

A projekt összefoglalóját Kulcsár Orsolya projektmenedzser mondja el, annak elvi alapjairól és hátteréről Orbán Árpád a CIVITAS Alapítvány székelyudvarhelyi igazgatója beszél. Egyházközségünk részéről rövid kultúr-műsorral készültünk. A konferencia után meghívjuk Önöket, hogy bemutassuk megvalósításainkat. A kulturális bástyában (Petky bástya) helyi termékek kostólására várjuk szeretettel mindannyiukat. A konferencia zárása után protokoll vendégeinket ebédre invitáljuk.

Az UMP-vel való bukaresti konzultációnk alkalmával a minisztériumi csoport igazgatója számtalan technikai jellegű kérdést tett fel, és én hol a tervezőre, hol a resturátorra, hol a CIVITAS szakmai csapatára hivatkozva válaszoltam. Egyszer meglepődve kérdezték meg: Én ennyire bízom az emberekben, akikkel együtt dolgozom? Igen, mondtam, nekem ez a feladatom. Lelkészként és projektkkordinátorként se akarjak jobban tudni bozonyos dolgokat, mint a szakemberek. Mit teszek, ha valaki beteg lesz? - kérdezték. Kapásból mondtam: Mit tehetnék? Imádkozom. Az elmúlt 11 hónap – és az előtte való 2 év - projektvilága számtalan lehetőséget kínált az imádságra: betegségben, határidők előtt és után, lehetetlennek tűnő helyzetekben... Csapattársaimmal sokszor megéltük azt amire Jézus tanít: Bizony mondom nektek: ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen oda - akkor odamenne, és semmi sem volna nektek lehetetlen. (Mt 17, 20) Az utolsó pillanatokban, hajszálnyira az ütközéstől, azok a hegyek végül mindig elmozdultak a helyükről. Ma megköszönöm a CIVITAS Alapítvány munkatársainak munkáját, a keblitanács munkáját, Tövissi Zsolt építész jóérzésű szakmai hozzállását, a kivitelezők szakértelmét és minden segítséget, a gyülekezet nyitottságát és minden jólelkű segítséget.
Kívánom, hogy érezzék jól magukat Székelyderzsben, ahol a történelem együtt él a faluval. Abban a vikágörökség templomban, amelynek gyülekezete vallja: Egészségesen - Hittel, családdal, munkával. Isten áldja. 
Iosefina Postavaru az Instiutul National al Patrimoniului képviselője
Német tolmácsunk Barta Klaudia 

Lakószoba a régi lakóbástyában

Sajtókonferenciázók

Dr. Stefan Magnus Cosoroaba lelkész, egyetemi docens ,
a Német Evangélikus Egyház képviseletében és Kiss Zoltán szinkrontolmács
A CIVITAS Alapítvány a Polgári Társadalomért vezetői: Orbán Árpád igazgató,
Kolumbán Gábor elnök és Kulcsár Orsolya projektmenedzser

Dr. Zsigmond Barna Pál főkonzul köszöntője


Tövissi Zsolt vezető tervező

Furu Árpád építész a Magyar Unitárius Egyház képviseletében

Kornis Kata Asszonykórus
A kétnyelvű kulturális műsort biztosító fiatalok

FotokiállításNincsenek megjegyzések: